Novinarsko društvo

Okrogla miza z evroposlancema Ljudmilo Novak in dr. Milanom Brglezom

Eden izmed ključnih elementov Evropske unije je evropski parlament, ki ima kar 705 poslancev, od tega je slovenskih 8, na poletnih volitvah pa jih bomo izvolili 9. Učenje mladih o delovanju Evropske unije, njenih načelih in vrednotah je pomembno iz več razlogov, zato smo v petek, 16. 3., na pogovor povabili slovenska evropska poslanca, gospo Ljudmilo Novak in gospoda Milana Brgleza. 

Predavanje je bilo namenjeno vsem dijakom, ki jih zanima evropska politika in življenje evropskih poslancev. Pogovor je potekal tako, da sta gosta poslušalcem podala ogromno raznovrstnih informacij, življenjskih izkušenj in nasvetov. Oba sta obiskovala gimnazijo, dr. Brglez pa je bil celo dijak I. gimnazije v Celju, ki se je takrat imenovala Srednja Družboslovna šola v Celju. 

Kot pravi gospod ravnatelj, dr. Anton Šepetavc, so nam naši bivši dijaki izjemno pri srcu, zato jih marsikdaj povabimo na šolo. To so bodisi znanstveniki, univerzitetni profesorji, kulturniki in drugi. Vedno smo veseli, ko nas kdo ponovno obišče. Tako je g. Brglez pri nas bil že večkrat. 

Življenjska pot obeh gostov je bila polna dosežkov: g. Brglez je po nastopu mandata poslanca postal član Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Gospa Novak dela v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane. 

Dotaknila sta se tudi problema emigracije izobraženega kadra v tujino in vse večjem prihodu tujcev v Slovenijo. G. Brglez je povedal, da so emigracije izobraženega kadra v tujino ali “beg možganov” velika težava v Sloveniji. Rešimo ga lahko tako, da ustvarimo pogoje, kjer bodo ljudje uporabili svoje znanje v tisti državi, v kateri so ga pridobili oz. so bili izobraženi, drugače bomo imeli velik problem. Evropa bo glede tega morala nekaj spremeniti, saj bodo drugače nekatera območja ostala brez prebivalstva, kar ne sme biti cilj Evropske unije.

Gospa Novak misli, da ne bi bilo pošteno, če bi migrantom, ki prihajajo v Slovenijo, kar dali določena območja in s tem ogrozili lastno varnost, socialno pravičnost ali šolstvo. Pravi, da imajo ljudje, ki so pripravljeni sprejeti naša civilizacijska pravila in so pripravljeni delati, pravico, da so del naše družbe.

Pogovor je nanesel tudi na tematiko zelenega prehoda, ki je glavna strategija v tem mandatu. Slovenci se lahko pohvalimo, da imamo trenutno zdravo in kvalitetno prehrano. Tudi uporabo fitofarmacevtskih sredstev je Slovenija zelo omejila.

Gospa Novak je omenila, da je skozi leta čedalje manj mladih volivcev. To bi rešila tako, da bi spremenila pristop do mladih. Za primer je dala prav to predavanje, ki združi mlade in politiko.

Proti koncu smo se na predavanju dotaknili feminizma. Gospa Novak je omenila, da je manj žensk kot moških zainteresiranih za politiko, ker so manj samozavestne kot moški. V evropskem parlamentu je malo manj kot 40 odstotkov žensk in oba sogovornika si želita, da bi bil ta odstotek višji.

Da bi izvedeli, kako so predavanje doživeli dijaki, sva jim postavili nekaj vprašanj. Na najina vprašanja so odgovorili Lea Vrečko, Jaka Jesenko, Filip Lakner, Maj Valek in Zoja Smole. 

 

Zakaj si se udeležila tega predavanja?

Lea: Predavanja sem se udeležila predvsem zato, ker me zanima že sam princip delovanja Evropske unije. Sem tudi velika pristašinja tega, da mladi sodelujemo v organizacijah in izmenjavah, ki jih ponuja Evropska unija. Pomembno je to, da sodeluje Evropska unija z mladimi in povezuje med sabo vse države. Zanimivo mi je slišati vidik različnih evropskih poslancev oz. ljudi, ki so na višjih položajih v Evropski uniji.

Jaka: Bolj kot ne, ker me je zanimala debata in na kakšen način bo potekala. In tudi zato, ker me je zanimalo, kakšno je mnenje teh politikov.

 

Kaj ti je bilo najbolj zanimivo?

Lea: Pri predavanju mi je bilo najbolj zanimivo, kako sploh lahko mladi pridemo na položaj v Evropski uniji oz. kako lahko začnemo vplivati na spremembe, ki se bodo uveljavile med nami.

Jaka: Najbolj me je zanimalo stališče o migrantih, to, da je država kriva za integracijo. Sam ne vidim tega tako.

Filip: V predavanju je bil del s pogledi na feminizem. O tem je govoril dr. Milan Brglez. To se mi je zdelo zelo zanimivo.

Zoja: Najbolj sem si zapomnila poslančev odgovor na vprašanje o vlogi žensk v politiki in o feminizmu. Naučila sem se nekaj novega o migracijah in vlogi držav pri tem.

 

Kakšno se ti je zdelo predavanje? Bi kaj spremenil?

Lea: Bilo je res zanimivo. Moram priznati, da so mi te teme zelo všeč. Rada poslušam in razmišljam o teh temah. Navezane so z aktualnimi problemi, kot so npr. migracije, okoljevarstvo.

Jaka: Ja, predavanje je bilo dokaj zanimivo. Bi pa bil vesel, če bi lahko ob koncu dijaki tudi sami postavljali vprašanja.

Filip: Predavanje je bilo zelo zanimivo, izvedeli smo veliko o politiki v Evropi in splošnih pogledih gospe Ljudmile Novak in dr. Milana Brgleza.

Maj: Predavanje se mi je zdelo odlično, izvedeli smo, kako lahko postaneš poslanec z malo trdega dela; potem sledi po mojem mnenju lažje delo. Glede feminizma pa se mi je zdelo, da sta imela oba podobno mnenje. 

Zoja: Predavanje se mi je zdelo zelo zanimivo, saj smo dobili drugačen pogled na delo evropskega poslanca in vprašanja, s katerimi se vsak dan soočajo.

 

Si slišal oz. spoznal kaj novega?

Jaka: Ja, program za zeleno Evropo.

Maj: Ja, kako postati politik. To pomeni dober študij, delovne navade in gospa Novak je priporočala, da začneš na lokalnih volitvah.

 

Tea Belak in Timeja Novak

Foto: Zarja Ozvatič in Branko Bezgovšek

Dostopnost