Naravoslovno društvo I. gimnazije v Celju

Naravoslovno društvo I. gimnazije v Celju je bilo ustanovljeno spomladi leta 2007 na pobudo dijakov. Prva mentorica društva je bila mag. Nataša Zabukovšek, nato je mentorstvo prevzela mag. Mojca Alif.

Primarni namen društva je približati naravoslovje dijakom naše gimnazije, pa tudi širši javnosti.

Med poglavitne dejavnosti društva spada organiziranje predavanj slovenskih znanstvenikov z različnih področij naravoslovja, matematike, medicine, tehnike … Vsako leto pa društvo organizira tudi kakšno naravoslovno ekskurzijo (Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Reaktorski center v Podgorici …). Med aktivnosti društva sodijo tudi raziskovalno delo, predstavitve naravoslovnih študijev in poklicev, že nekaj let pa sodelujemo tudi v projektu Inženirke in inženirji bomo! V okviru tega projekta naše dijakinje in profesorice aktivno sodelujejo pri izbiri inženirke leta. Sodelujemo tudi s študenti medicine, ki vsako leto na šoli pripravijo kakšne delavnice, na primer o pomenu cepljenja, o varni rabi zdravil …

Aktivnosti društva so v prvi vrsti namenjena našim dijakom in profesorjem, z veseljem pa medse sprejemamo tudi osnovnošolce, dijake drugih celjskih srednjih šol, naše upokojene profesorje in vse »naravoslovce po srcu«.

Mentorica: mag. Mojca Alif

Več o tem:  https://www.prvagim.si/naravoslovno-drustvo

Dostopnost