Aktivnosti krožka 2022/2023

Ena izmed prednostni nalog šole je vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. Živimo v zelo potrošniško naravnani družbi. Naš glavni cilj je poudariti pomen krožnega gospodarstva. To pomeni delovati v smeri zmanjševanja vseh »mogočih« odpadkov, razmišljati o možnostih ponovne uporabe surovin in o recikliranju. Z našimi aktivnostmi in nalogami želimo, da bi bili dijaki korak naprej in bi že pri svojih nakupih razmišljali o odpadkih. Konkretne akcije so predstavljene razrednim referentom za trajnostni razvoj, ki ideje in naloge prenesejo na ostale dijake v svojih razredih.

September:

  • poudarek na ločevanju odpadkov v razredih (papir, plastika, ostalo) – dijaki so sami izdelali koše za papir in plastiko;
  • akcija zbiranja oblačil in oživitev izmenjevalnice le-teh, ki je potekala že v preteklem šolskem letu;
  • ogled gospodarske družbe za ravnanje z odpadki (RCERO) v Bukovžlaku.

Oktober:

  • ozaveščali smo o prekomerni rabi plastičnih nagrobnih sveč.

Manj plastike na pokopališča

Slovenci letno prižgemo 15 milijonov plastičnih nagrobnih sveč, od tega dve tretjini ob dnevu spomina na mrtve, za kar potrošimo približno 30 milijonov evrov. V zadnjih dvanajstih letih se je sicer poraba plastičnih nagrobnih sveč nekoliko zmanjšala, vendar se Slovenci po uporabi le-teh še vedno uvrščamo v sam evropski vrh. Zaradi tega apeliramo na vse vas, da namesto prekomerne uporabe plastičnih nagrobnih sveč doma in v lokalnem okolju spodbujate alternativne rešitve, ki so okolju prijazne, z motom MANJ PLASTIKE NA POKOPALIŠČA oz. MANJ JE VEČ.

Iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali humanitarni pobudi in namesto nakupa sveč prispevali v dobrodelni namen.

Predlagamo tudi ogled brošure o ANALIZI OGLJIČNEGA ODTISA NAGROBNIH SVEČ, ki jo najdete na povezavi:

https://www.greenpeace.org/static/planet4-slovenia-stateless/2019/10/2edd6012-brosura-2.pdf

 

Dostopnost