Koledar splošne mature 2024

Spomladanski izpitni rok

15. november 2019 (Pe) – Rok za oddajo predprijave

31. marec 2020 (To) – Zadnji rok za prijavo

15. april 2020(Sr) – Rok za oddajo seminarskih nalog,  vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

30. april 2020 (Če) – Rok za spremembo prijave ( 32. člen Pravilnika o splošni maturi)

18. maj 2020 (Po) – Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

21. maj 2020 (Če) – Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita

20. maj 2020 (Sr) – Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

26. maj 2020 (To) – Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

Od 11. do 21. maja 2020 – Izpitni nastopi pri glasbi


Pisni izpiti:

05. maj 2020 (To) – Slovenščina – IP 1 – esej

14. maj 2020 (Če) – Glasbeni stavek – Izpitna pola A

30.maj 2020 (So) – Angleščina

01. junij 2020 (Po) – Slovenščina – IP 2

02. junij 2020 (To) – Psihologija, sociologija

03. junij 2020 (Sr) – Biologija

04. junij 2020 (Če) – Geografija

05. junij 2020 (Pe) – Glasba

06. junij 2020 (So) – Matematika

08. junij 2020 (Po) – Umetnostna zgodovina

09. junij 2020 (To) – Nemščina, francoščina*

10. junij 2020 (Sr) – Zgodovina

11. junij 2020 (Če) – Ruščina, latinščina

12. junij 2020 (Pe) – Fizika

15. junij 2020 (Po) – Informatika,francoščina*

16. junij 2020 (To) – Španščina, francoščina*

17. junij 2020 (Sr) – Kemija

*Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 14. aprila 2020 na šoli


Ustni izpiti: od 15. do vključno 23. 06. 2019

13. julij 2020 (Po) – Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

16. julij 2020 (Če) – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. 07. do 29. 07. 2020 – Vpogledi v izpitno dokumentacijo Jesenski izpitni rok

14. julij 2020 (To) – Zadnji rok za prijavo

14. avgust 2020 (Pe) – Zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov

20. avgust 2020 (Če) – Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo


Pisni izpiti:

24. avgust 2020 (Po) – Slovenščina

25. avgust 2020 (To) – Matematika

26. avgust 2020 (Sr) – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2020 (Če) – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2020 (Pe) – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2020 (So) – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

31. avgust 2020 (Po) – Glasbeni stavek – Izpitna pola A

*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 01. september  2020 – Izpitni nastopi pri glasbi

20. avgust 2020 (Če) – Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

03. september 2020 (Če) – Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela Izpita

06. september 2020 (Ne) – Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita


Ustni izpiti: od 24. avgusta do vključno 03. septembra 2020

17. september 2020 (Če) – Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

21. september 2020 (Po) – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 23. 09. do 30.09. 2020 – Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Priloženi dokumenti:

Koledar splošne mature 2024
Dostopnost