Razredna klima

Projekt Razredna klima, ki je zaživel z letom 2009, narekuje razrednikom oddelkov smernice, kako izboljšati komunikacijo z mladimi in jim s tematskimi razrednimi urami pomagati na poti skozi življenje.

»Pogovori o …« na I. gimnaziji v Celju nam odpirajo različna vprašanja in dajejo odgovore, s katerimi bogatimo sebe in druge, zato so v urnik umeščene minute za pogovore zelo dobrodošle. Inovacijski projekt je z letom 2011 zaključen, v praksi pa se nadaljuje in živi.

Dostopnost