Tekmovanja iz geografije

Luka Strajnar in Eva Jeran – dobitnika zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz geografije 2018

Geografi smo pogosto presenečeni ob ugotovitvi, da ljudem okoli nas ni jasna tesna medsebojna povezanost naravnih in družbenih dejavnikov v okolju. Osnovna naloga geografije pa je prav raziskovanje in razumevanje kompleksne geografske stvarnosti, k čemur teži tudi geografsko tekmovanje.

Na geografskem tekmovanju se tako od dijakov pričakuje, da obvladajo branje in uporabo temeljnih geografskih pripomočkov (kart, tabel, grafov) ter sposobnost logičnega vzročno-posledičnega sklepanja.

Pravijo, da tekmovanje ni pouk, ampak tekma, v kateri mora vladati napetost do zadnjega trenutka (Lipovšek, 1999). To je tekma, v kateri sta na preizkušnji dijakovo teoretično znanje in njegova sposobnost razreševanja trenutnih lokalnih problemov ter vrednotenja procesov v pokrajini oziroma na terenu.

Geografsko tekmovanje v organizaciji Zavoda Republike Slovenije poteka vsako leto in (skoraj) vedno smo zraven tudi mi, dijaki in dijakinje I. gimnazije v Celju z mentoricami. Resnično smo lahko ponosni na uspehe naših mladih geografov, saj so rezultati, ki so jih dosegli do sedaj, fantastični, tako na državnem (številna zlata priznanja) kot mednarodnem nivoju.

Naj kronološko izpostavimo samo najvidnejše rezultate:

  • bronasta medalja Primoža Karlovška na geografski olimpijadi v Gdinyi na Poljskem v šolskem letu 2003/2004,
  • 2. mesto v ekipnem delu tekmovanja na srednjeevropskem tekmovanju v Rakovem Škocjanu v šolskem letu 2005/2006 ter 2. in 3. mesto v posamičnem delu tekmovanja, ki sta ga osvojila Marko Kek in Luka Vlaović,
  • srebrna medalja Primoža Keka na geografski olimpijadi v Brisbaneu v Avstraliji v šolskem letu 2005/2006,
  • udeležba Ive Jurov na srednjeevropskem tekmovanju na Poljskem v šolskem letu 2009/2010,
  • bronasta medalja Ive Jurov na geografski olimpijadi na Tajvanu v šolskem letu 2009/2010,
  • pohvala oziroma certifikat uspešnosti Karmen Kraljič in Galu Rojcu za udeležbo na srednjeevropskem tekmovanju v Brnem na Češkem v šolskem letu 2011/ 2012,
  • zlato priznanje na državnem tekmovanju 2017/2018 sta prejela Luka Strajnar in Eva Jeran.
Dostopnost