Krožek za trajnostni razvoj

Krožek za trajnostni razvoj deluje na šoli osmo leto. Velik poudarek namenjamo osveščanju in spoznanju, kako si lahko na urbanih vrtovih čim bolj samooskrben. Ugotovili smo, da je šolski vrt odličen učni pripomoček za globalno učenje. Na njem lahko vzgojimo različna zelišča, s pravilno oskrbo pa poskrbimo za dober pridelek. Dijaki spoznavajo zelišča, njihove učinkovine in recepture za naravno kozmetiko, ki jo pri urah krožka tudi izdelajo. Pridelana zelišča in zeliščne pripravke uporabimo kot surovine za različne izdelke na delavnicah za osnovnošolce, na informativnem dnevu, za bazarje, za razstave ali kot darila za različne priložnosti. V košarici izdelkov imamo tako različne čaje in čajne mešanice iz zelišč s šolskega vrta, zeliščne in kopalne soli, oljne izvlečke zelišč oziroma macerate, ki so osnova za izdelavo mil, krem in mazil, razne tinkture, hidrolate oziroma rožne vodice in eterična olja, ki jih pridobivamo s parno destilacijo … Izdelke estetsko zavijemo in opremimo z opisi oz. navodili za uporabo.

S svojimi aktivnostmi skrbimo za trajnostno naravnanost ter spodbujamo ustvarjalnost in delavnost.

Ideja o nastanku krožka sega v leto 2015, ko je izobraževalna spletna stran chemgeneration.com 12. januarja razpisala zanimivo temo za znanstveno tekmovanje Junaki prihodnosti, katerega organizator je bilo podjetje BASF. Odločili smo se sodelovati z zanimivo projektno nalogo Kako poenostaviti možnost odjave malic in trajnostno gospodariti z nastalimi odpadki. Glavni cilj tekmovanja je bil približati naravoslovne znanosti srednješolcem in v njih vzbuditi zanimanje zanje, hkrati pa tudi dvigniti zavedanje o pomembni vlogi znanosti v našem vsakdanjem življenju in trajnostnem razvoju. Po oceni strokovne žirije smo s projektno nalogo zmagali in dobili vrednostni bon za 1000 evrov. Ena izmed pobud omenjene projektne naloge je bila dijakom ponuditi krožek za trajnostni razvoj, ki je začel s svojim delovanjem v začetku šolskega leta 2015/2016. Tako smo začeli z urbanim vrtnarjenjem po načelu permakulture, ki je zadnja leta zelo zanimiva in poučna oblika vrtnarjenja. Teži namreč k samooskrbi oziroma pridelavi vrtnin. Dijaki se tako v naravi družijo, sodelujejo, ustvarjajo, povezujejo in sproščajo. Takšno okolje jim nudi številne izzive. Poleg prostora za druženje in interakcijo jim ponuja v prvi vrsti učenje iz narave in za njo.

http://naravoslovci.splet.arnes.si/projekti/chemgeneration-junaki-prihodnosti/

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj prednostno vključujeta spoštovanje občečloveških vrednot, dejavno državljanstvo, medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost, ohranjanje narave in varovanje okolja (ekološko ozaveščenost in odgovornost), kakovostno izobraževanje v spodbudnem delovnem in učnem okolju, kakovostne medosebne odnose, razvoj socialnih kompetenc (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje …), zdrav življenjski slog, krepitev zdrave samozavesti in samopodobe, kakovostno preživljanje prostega časa, razvijanje podjetnosti kot prispevka k razvoju družbe in okolja ter spoznavanje različnih področij kulture in spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnosti. Glavni cilj našega krožka je razvijanje omenjenih kompetenc.

Vodstvo šole je prisluhnilo idejnim pobudam projektne skupine in omogočilo nakup visokih gredic, za kar smo zelo hvaležni. Jeseni 2015 smo tako v okolici šole postavili štiri visoke grede in piramidni vrt, z jesenskimi opravili pa zaključili konec novembra. Jesenski čas je namreč idealen za pripravo tovrstnih gredic.

http://naravoslovci.splet.arnes.si/krozki/#1

Naši dijaki so se aktivno vključili, se medsebojno povezali in zelo predano opravili vsa dela, od postavitve do zapolnitve. Vsa opravila smo skrbno načrtovali in premišljeno opravili. Pozimi, v času mirovanja, smo počakali, da se naložene plasti v gredicah posedejo, da naravni procesi opravijo svoje delo. Spomladi 2016 smo nadaljevali z deli, v ustreznem zaporedju. Odvzeli smo vzorce zemlje za kemijsko analizo tal, ki jo je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje. Na osnovi rezultatov smo se lažje odločili, čemu bomo pri zasaditvi dali prednost. Odločili smo se za zelišča in jagodičevje. Nadaljevali smo z zasaditvijo rastlin in poskrbeli, da so bili pogoji za rast in razvoj rastlin optimalni. V letu 2016/2017 smo zelenico ob Trubarjevi ulici zasadili še s sivkami.

http://naravoslovci.splet.arnes.si/krozki/#4

Vzgojena in pridelana zelišča, začimbe in jagode uporabljamo za različne izdelke. Iz pridelanih jagod smo kuhali marmelado, prav tako iz preostanka jabolk, ki so dijakom v šoli na voljo vsak dan. Naredili smo tudi jabolčni kis in ugotavljali njegovo kakovost, saj smo s kemijsko analizo določali vsebnost ocetne kisline, kis pa porabili za izdelavo zeliščnega kisa. Preizkušali smo se v peki kruha in jabolčnega zavitka ter za oboje naredili še senzorično analizo.

Večkrat smo sodelovali na šolskem božičnem bazarju z našimi dijaki prostovoljci in celoten izkupiček zbranih sredstev namenili v šolski sklad.

http://www.prvagim.si/dobrodelni-bazar

Da bi natančneje predstavili delo krožka, smo junija 2017 organizirali zeliščno razstavo za vse dijake in profesorje naše gimnazije in jih popeljali skozi tri tematske sklope. V prvem sklopu je bila prikazana razstava svežih in suhih zelišč z vsemi imeni in opisi. Drugi sklop je obsegal razstavo naših izdelkov, v tretjem sklopu pa so si obiskovalci ogledali visoke grede in nasad sivk. Za to priložnost smo pripravili brošuro z naslovom Zelišča s šolskega vrta. V njej so zbrana zelišča s šolskega vrta, opremljena s slikami in opisi posameznih rastlin.

http://www.prvagim.si/zeliscna-razstava-krozka-za-trajnostni-razvoj

Aprila 2017 smo organizirali delavnico izdelave rož iz papirja, ki jo je vodila gospa Martina Felicijan. Pod njenimi prsti nastajajo raznovrstne cvetlice, ki samostojno ali povezane v različne šopke delujejo kot prave.

http://naravoslovci.splet.arnes.si/krozki/#3

Decembra 2017 smo organizirali delavnico izdelave božičnih testenih jaslic, ki jo je vodila gospa Marta Benedik. Svoje bogate izkušnje, znanje in poseben navdih za ustvarjanje je prenesla na vse udeleženke. Nastali so čudoviti izdelki.

V obeh delavnicah smo tako poskrbeli za medgeneracijsko sodelovanje in ohranjanje kulturne dediščine. S pridobljenim znanjem in izdelavo testenih jaslic smo leta 2018 sodelovali v Božičnem Vojniku.

 

http://naravoslovci.splet.arnes.si/krozki/#5

Člani krožka ves čas skrbimo za urejanje šolskega vrta. Zaradi vročih poletnih mesecev je treba rastline večkrat zaliti. Tudi tu smo trajnostno naravnani, saj je šola poleti 2018 poskrbela za namestitev zalogovnika vode, ki se polni z deževnico s šolske strehe. Z vsem naštetim zagotavljamo ugodne pogoje za rast rastlin, rezultat skrbne nege pa je dober, obilen pridelek. V šolskem letu 2018/2019 smo pridobili tudi kompostnik in sodelovali v projektu Kompostiranje je več kot recikliranje, ki ga je vodil Inštitut za trajnostni razvoj. Po pridobljenem znanju in demonstraciji na delavnici smo napolnili tudi naš kompostnik in poučili dijake o njegovem pomenu. Pojasnili smo, kako pravilno kompostiramo, na kakšne načine, kdaj kompostiramo in povedali, kaj sodi v kompostni kup. Na osnovi vseh aktivnosti smo postali mojstri kompostiranja. Na to temo smo naredili plakat in ga razstavili v II. nadstropju.

Pri delu se nam ves čas odpirajo nova raziskovalna vprašanja, na katera iščemo odgovore in rešitve. V šolskem letu 2018/2019 smo se ukvarjali s preučevanjem učinkovine artemisinin v sladkem pelinu, ki smo ga vzgojili na šolskem vrtu. Dijakinji Maša Capello in Eva Jeran sta izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Vsebnost artemisinina v pripravkih iz sladkega pelina in z njo odgovorili na zanimiva raziskovalna vprašanja. Dijakinji sta za omenjeno nalogo septembra 2019 prejeli Krkino nagrado. Tudi v bodoče bomo iskali rešitve in odgovore na vprašanja o učinkovinah v zdravilnih rastlinah.

https://www.prvagim.si/naravoslovno-drustvo/krkine-nagrade

Marca 2019 smo delo krožka predstavili gostom s treh francoskih šol skupaj z delavnico za učence s III. osnovne šole. Z naslovom delavnice smo se spraševali, kako do eteričnih olj. Učenci in omenjeni gostje so spoznali zelišča s šolskega vrta in izdelano brošuro o njih. V nadaljevanju smo predstavili proces pridobivanja eteričnih olj s parno destilacijo sivke.

Konec marca 2019 smo organizirali delavnico izdelave uporabne keramike, ki jo je vodila Katja Orličnik, diplomirana oblikovalka unikatov. Mlada umetnica oblikuje izdelke iz gline na lončarskem vretenu, ki v času množične produkcije pooseblja pristnost, upočasnjuje ritem življenja, ob ustvarjanju pa človeku omogoča meditacijo. Vsaka stopnja pri oblikovanju izdelka pripoveduje in pusti svojo zgodbo. To daje izdelku unikatnost in osebnostno noto. Članice krožka so izdelale čudovite izdelke in vsak od njih nosi svojo zgodbo.

V šolskem letu 2019/2020 smo organizirali več osnovnošolskih delavnic. Učenci so izdelali zanimive in uporabne aromaterapevtske izdelke za jesen in zimo. Decembra smo postavili leseno smrečico z zelišči.

Z vsem narejenim smo prav gotovo poskrbeli za zdrav življenjski slog, krepitev zdrave samozavesti in samopodobe, za zdravo naravno okolje, za kakovostno preživljanje prostega časa, bili smo pravi prostovoljci, razvijali smo podjetnost kot prispevek k razvoju družbe in okolja, spoznavali kulturno dediščino, predvsem pa spodbujali ustvarjalnost in kreativnost. Vsekakor pri delu zelo uživamo in razmišljamo o novih izzivih za trajnostni razvoj in osebnostno rast tudi v prihodnje. Na svoje delo, rezultate in izdelke  smo zelo ponosni.

Dostopnost