Svet šole

Svet šole ima po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) pomembne pristojnosti, saj imenuje in razrešuje ravnatelje, sprejema programe in poročila o uresničitvi programov (48. člen) ter obravnava zadeve, ki so v njegovi pristojnosti.

Pomembno vlogo pri udejanjanju pristojnosti Sveta šole ima njegova sestava, ki mora biti neodvisna od vodstva šole in mora upravičeno spodbujati kritičnost do dela šole. Po veljavni zakonodaji so v Svetu srednje šole trije predstavniki staršev, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika dijakov.

SEZNAM ČLANOV SVETA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Predstavnik ustanovitelja:

 • Damir Ivančič (predstavnik MO Celje)

Predstavniki staršev:

 • Aleš Kotnik (predsednik Sveta staršev)
 • Saša Heath Drugovič
 •  Katja Esih

Predstavniki zaposlenih:

 • mag. Tatjana JAGARINEC
 • Darja MARČIČ (predsednica Sveta šole)
 • mag. Lea JUSUFOVIĆ GLAŽAR
 • Uršula ZDOVC
 • Jože PETRAK ZAJC

Predstavnika dijakov:

 • Max Jerovčnik, 3. č
 • Sofiya Tyutyunnyk, 2. a
Dostopnost