Splošni podatki

Skladno s šolsko zakonodajo imamo tudi na I. gimnaziji v Celju vodstvene in posvetovalne organe: Svet šole, Svet staršev in Dijaško skupnost, na strokovni ravni pa profesorski zbor šole, profesorske zbore oddelkov, aktive razrednikov in predmetne strokovne aktive.

Ravnatelj I. gimnazije v Celju je dr. Anton Šepetavc, prof. francoščine in slovenščine. Prva pomočnica ravnatelja in njegova namestnica je mag. Mojca Alif, prof. kemije, drugi pomočnik Sebastjan Pauman, prof. zgodovine.

Pedagoški koordinatorici v športnih oddelkih sta Damjana Rebek, prof. angleščine in nemščine, in mag. Tatjana Rozman, prof. filozofije in zgodovine. Športni koordinatorici v športnih oddelkih sta Maja Medvešek in Mateja Krušnik, obe prof. športne vzgoje. Športna koordinatorica v ostalih oddelkih je Bernarda Jug, prof. športne vzgoje.

Koordinatorica v oddelkih umetniške (glasbene) gimnazije je Alenka Prebičnik Sešel, prof. slovenščine, v klasičnih oddelkih pa Ivana Šikonija, prof. latinščine in angleščine.

Svetovalne delavke šole so Lea Gornjak, Martina Horvat in Suzana Makarić, vse prof. psihologije.

Tajnica šolske maturitetne komisije je Alenka Jeromel, prof. angleščine, tajnica šole pa Petra Zalokar.

Dostopnost