Kulturno društvo Antona Aškerca

Kulturno društvo Antona Aškerca je tu in tam, včeraj, danes, jutri … vedno z vami!

Kulturno društvo Antona Aškerca že dolga desetletja ustvarja kulturni utrip naše gimnazije, hkrati pa se aktivno vključuje tudi v kulturno ustvarjanje Celja in okolice. Združuje vse dijake, prisluhne njihovim željam in idejam ter jim jih pomaga uresničevati.

Pri delu jih mentorji podpirajo, usmerjajo, spodbujajo njihovo samoiniciativnost, jih opogumljajo, da pokažejo, kaj znajo in zmorejo.

Dostopnost