Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Tekmovalci za Cankarjevo priznanje berejo slovensko in svetovno literaturo, ki jo predpiše državna komisija. S pomočjo mentoric dijaki besedila vrednotijo, analizirajo in razlagajo, svoje znanje pa najprej pokažejo s pisanjem razlagalnega eseja na šolskem tekmovanju. Najuspešnejši dijaki zastopajo našo šolo še na območnem in državnem tekmovanju.

V šolskem letu 2021/2022 bova mentorici tekmovanja za Cankarjevo priznanje Vesna Gubenšek Bezgovšek (1. in 2. letnik) in Irena Robič Selič (3. in 4. letnik). Dijake bova usmerjali v poglobljeno branje leposlovja in jih pripravljali na šolsko (9. november 2021), območno (9. december 2021) in državno tekmovanje (12. februar 2022). Krovna tema letošnjega Cankarjevega tekmovanja je Vedre bližine med nami.

Predpisano besedilo za obravnavo v 1. in 2. letniku je roman Ferija Lainščka Kurji pastir. Tekmovalci 3. in 4. letnika bodo prebrali in poglobljeno obravnavali dramski besedili Alenke Goljevšček Kermauner Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača (šolsko in območno tekmovanje) ter gledališko igro G. Bernarda Shawa Pygmalion (državno tekmovanje).

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje zahteva veliko truda, časa in tudi talenta, zato smo zelo veseli vsakega dobrega rezultata, še posebej pa smo ponosni na tiste, ki osvojijo zlato priznanje. V zadnjih letih ga je prejelo že 25 tekmovalcev:

 • leta 2022: Julija Dolinšek in Patricija Podvratnik
 • leta 2021: Julija Dolinšek
 • leta 2020: Julija Dolinšek in Nuša Žerjav,
 • leta 2019: Iva Jagodič in Lea Zahrastnik (državna prvakinja),
 • leta 2018: Lara Gobec in Tina Vorina,
 • leta 2017: Lea Zahrastnik,
 • leta 2016: Tina Vrenko, Tea Planko in Lea Zahrastnik,
 • leta 2015: Urh Ferlež,
 • leta 2014: Tina Vrenko in Ina Poteko,
 • leta 2011: Eva Medved in Ana Kisovar,
 • leta 2010: Gloria Kotnik, Veronika Šoster in Maruša Brežnik,
 • leta 2009: Gloria Kotnik in Špela Hribernik,
 • leta 2006: Anja Ivakič,
 • leta 2005: Dara Dobrijević.

Tudi v letošnjem šolskem letu si želimo čim več tekmovalcev, ki so jim branje, literatura in literarno ustvarjanje v veselje.

Dostopnost