Celje in León: skupna preteklost, podobna sedanjost

Naša šola je v šolskem letu 2018/19 sodelovala v mednarodnem projektu Erasmus + KA229 kot koordinatorica enoletnega projekta z naslovom Celje in León: skupna preteklost, podobna sedanjost. Projekt smo izvedli s partnersko šolo iz mesta León: IES Ordoño II. Projekt je potekal celotno šolsko leto.

V projekt je bilo vključenih 14 dijakov, rojenih v letu 2002, ki so raziskovali naslednja področja: antika v našem mestu in bližnji okolici, življenje najstnikov v antiki in vloga gladiatorjev, zgodovina športa ter pomen in prisotnost rokometa v obeh lokalnih skupnostih. V projektu smo izvedli tudi dve 5-dnevni mobilnosti dijakov: marca so naši dijaki bivali v Leónu in ga raziskovali, maja pa so pri nas bivali in raziskovali Španci. Svoje rezultate so predstavili na končni predstavitvi, in sicer z razstavami in dnevniškimi zapisi.

Več o projektu:

https://www.prvagim.si/glavno/izmenjava-s-spansko-solo-ies-ordoo-ii

https://www.prvagim.si/glavno/pripravljeni-smo-na-len-projekt-erasmus-ka229

https://www.prvagim.si/glavno/mednarodna-izmenjava-v-leonu-spanija

Dostopnost