Kako doživljamo virtualni svet?

Naša šola od leta 2018 sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus + KA229. Prejšnje leto je bila koordinatorica enoletnega projekta z naslovom Celje in León: skupna preteklost, podobna sedanjost. Projekt smo izvedli s partnersko šolo iz mesta León: IES Ordoño II. Projekt je potekal celotno šolsko leto.

V projekt je bilo vključenih 14 dijakov, rojenih v letu 2002, ki so raziskovali naslednja področja: antika v našem mestu in bližnji okolici, življenje najstnikov v antiki in vloga gladiatorjev, zgodovina športa ter pomen in prisotnost rokometa v obeh lokalnih skupnostih. V projektu smo izvedli tudi dve 5-dnevni mobilnosti dijakov: marca so naši dijaki bivali v Leónu in ga raziskovali, maja pa so pri nas bivali in raziskovali Španci. Svoje rezultate so predstavili na končni predstavitvi, in sicer z razstavami in dnevniškimi zapisi.

V letošnjem šolskem letu je naša šola ponovno koordinatorica projekta, tokrat gre za dvoletni projekt, katerega naslov je: Kako doživljamo virtualni svet? Projekt traja od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 in ga izvajamo v sodelovanju s partnerskima šolama IES Ordoño (León, Španija) in Filološko gimnazijo Beograd (Srbija). V projekt je vključenih 20 dijakov, rojenih v letu 2003, ki se ukvarjajo z naslednjimi področji: (resnicoljubno) novinarstvo in pojav lažnih novic; medijske reprezentacije stereotipov in spletno nasilje; kdo sem jaz, ko sem na internetu; zasvojenost z internetom.

Projekt vključuje tri 5-dnevne mobilnosti (izmenjave) dijakov, in sicer v februarju 2020 bodo slovenski in srbski dijaki obiskali León in ga raziskovali, jeseni 2020 se bodo dijaki srečali v Beogradu, zadnja izmenjava pa bo spomladi 2021 v Sloveniji.

Mednarodni projekti so priložnost, da dijaki raziskujejo temo, ki jim je pomembna, in pridobijo novo znanje, ki ga povežejo s svojim dosedanjim znanjem in delom v šoli. Pridobijo pomembne izkušnje na mednarodnem področju, saj spoznajo novo evropsko kulturo in civilizacijo ter aktivno uporabljajo tuje jezike.
Nataša Peunik, koordinatorica projekta Erasmus +

Dostopnost