Organizirali smo usposabljanje za učitelje v projektu Erasmus + KA229

Naša šola je tudi letos koordinatorica mednarodnega projekta Erasmus + KA229, z naslovom: Kako doživljamo virtualni svet? Projekt izvajamo s partnerskima šolama Filološka gimnazija Beograd in IES Ordono II iz španskega Leona. Teme projekta so povezane z novinarstvom, lažnimi novicami, medijskimi reprezentacijami in stereotipi, digitalno zasvojenostjo in nasiljem na spletu ter digitalno osveščenostjo. V projekt je na vsaki šoli aktivno vključenih 20 dijakov, starih med 16 in 17 let.

Prejšnji teden smo na naši šoli organizirali trodnevno usposabljanje za učitelje (od 16. do 18. oktobra), ki sodelujejo v projektu. Obiskale so nas kolegice s srbske in španske šole: Tijana Mijalković, profesorica španščine in civilne vzgoje, Ivana Katić, pomočnica ravnatelja in Marina Perović, glavna računovodkinja z beograjske Filološke gimnazije ter Natalia Alonso Marne, pedagoška vodja, Rita Robla Lopez, pomočnica pedagoške vodje in Isabel Campo Crespo, svetovalna delavka s španske srednje šole IES Ordono II. Na naši šoli v projektu aktivno sodelujemo profesorice Lea Gornjak, Nina Trojner in Nataša Peunik, ki smo usposabljanje vsebinsko pripravile ob pomoči vodstva šole. 

Tuje goste je najprej sprejel gospod ravnatelj, dr. Anton Šepetavc, ki jim je zaželel dobrodošlico in jih pogostil v svoji pisarni. Nato smo spoznavali in primerjali vse tri šolske sisteme: slovenskega, španskega in srbskega; sledil je ogled pouka. Gostje so spoznale, kako poteka pouk biologije, kemije, francoščine in športne vzgoje. Nad šolo so bile izjemno navdušene. Obiskala nas je tudi tetka Jesen: v zbornici so kolegice z Zdrave šole, gospod ravnatelj in dekliški oktet pripravili pravo slovensko jesensko vzdušje. Bila je tudi odlična priložnost za navezovanje novih stikov in izmenjavo izkušenj, saj je bilo druženje namenjeno vsem sodelovcem. Po prijetnem druženju smo nadaljevali naše srečanje z diskusijo o temah projekta: kaj že izvajamo in kako to počnemo. Praksa šol je zelo različna (denimo novinarstvo imamo le na naši šoli, omenjene teme projekta pa večinoma niso vključene v šolski predmetnik in se izvajajo parcialno pri posameznih predmetih). Da bi se bolje medsebojno spoznali in povezali je Lea Gornjak pripravila zelo zanimive “icebreakerje”.

Naslednji dan je bil prav tako zelo pester: začeli smo s predstavitvijo debate v angleščini, ki so jo izvedli naši odlični debaterji pod mentorstvom Nine Trojner: Jana Ušen, Špela Bošnjak, Art Špegel, Nika Gradišek, Antje Ravnikar in Gal Šmajs so suvereno zagovarjali svoj za ali svoj proti na temo medijskih reprezentacij. Dijaki, ki so sodelovali v prejšnjem projektu Erasmus (Neža Vodeb, Manja Vačovnik, Iva Mravlak, Jan Gajšek in Luka Gnidovec), pa so delili svojo izkušnjo z mednarodnim projektom: zakaj so se prijavili na projekt, kako so usklajevali delo na projektu s šolskim delom, kaj so pridobili z izmenjavami ipd. Iz podjetja Logout nas je obiskal psiholog Victor Aina, ki je predaval o zasvojenosti z internetom in kako velik problem (ki se ga večina ljudi niti ne zaveda) pravzaprav je. O razliki med lažnimi novicami in resnicoljubnostjo pa je predavala dr. Sonja Merljak Zdovc (Časoris). Čeprav se nam zdi, da se nam lažna novica ne more zgoditi, torej da nanjo ne moremo pasti, kaj hitro ugotovimo, da če ne poznamo mehanizmov preverjanja, velikokrat tipamo v temi. Npr. ko govorimo o švedskem 6-urnem delovniku ali finskem šolskem sistemu. 

Zadni dan usposabljanja smo nadaljevali s predavanji: Nataša Peunik je predstavila delovanje novinarskega krožka in kako se dijake uči, da postanejo novinarji, Nina Trojner pa je imela delavnico o medijskih reprezentacijah na podlagi spola, etnične pripradnosti, socialnega statusa in starosti. Obiskali smo tudi lokalno medijsko hišo Novi tednik & Radio Celje, kjer nam je namestnica odgovorne urednice, Tatjana Cvirn, predstavila pomen in delovanje lokalnega medija. Za konec je sledila še diskusija o obveznostih koordinatorske in partnerskih šol in dogovor o nadaljnjem delu na projektu. 

Srečanje je bilo zelo koristno in veselimo se nadaljnjega skupnega dela in sodelovanja. 

Dostopnost