Aktivnosti krožka 2021/2022

Z dijaki krožka prednostno skrbimo za učilnico na prostem, za šolski vrt, saj nam daje pomembne surovine, tj. zelišča, ki so osnova za številne izdelke, ki jih izdelujemo za različne priložnosti. Oktobra smo z dijaki 3. a zaradi posedanja naloženih plasti  ponovno polnili visoke grede. Z dijaki 3. g (spl) smo po priporočilu slovenskih čebelarjev zasadili medonosne rastline. Tako poudarjamo pomen lokalne pridelave, samooskrbe, razvijamo delavnost, dobrodelnost in podjetnost.

V tednu pred dnevom spomina na mrtve smo izpeljali sodelovalno projektno delo v 3. g (spl) in 2. č, katerega rezultat je bil nastanek zgibank in postavitev velike razstave o ekološki spornosti množičnega prižiganja sveč in o našem prizadevanju, da bi le-teh prižgali bistveno manj, s poudarkom na osveščanju širše množice.

Na pobudo dijakov smo v decembru izvedli spletno anketo o božiču, o prekomernem trošenju, o zavrženi hrani, o darilih in navadah ter pomenu praznika. Dobljene rezultate smo predstavili na velikem panoju. Poudarili smo, da so lahko posebna darila tista, ki jih izdelamo sami, in da praznični čas preživimo v krogu nam dragih ljudi. Tako smo z dijaki več razredov izdelovali različne izdelke naravne kozmetike in prav tako izpeljali delavnico v okviru mednarodnega projekta Razmisli in troši drugače.  Vse narejene izdelke smo  namenili dobrodelnemu bazarju z geslom Preko trajnosti do dobrodelnosti.

22. marca, ob mednarodnem dnevu voda, smo debatirali o pomenu kakovosti vodnih virov in kvaliteti pitne vode, o parametrih in polutantih, ki predstavljajo potencialno tveganje za onesnaženost voda. Kot rezultat dela so nastala gradiva in slikovni material za ureditev razstave o pomenu podzemnih voda. Izpeljali smo raziskave o analizi živil in pomenu kakovosti živil, podprte z eksperimentalnim delom v laboratoriju.

Na pobudo dijakov in s podporo gospoda ravnatelja smo 5. aprila izpeljali pomembno spremembo pri šolski malici, saj se namesto plastične embalaže pri sadno-solatnem menuju sedaj uporabljajo steklene posodice. Z realizacijo ideje prispevamo k bistvenemu zmanjšanju odpadkov.

Če povzamemo vse aktivnosti, ugotovimo, da smo s svojim delom in trajnostnimi potezami prispevali k prizadevanjem za naš planet, ki je tudi moto letošnjega svetovnega dneva Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila. Vsem, ki ste sodelovali in prispevali deleže v tem mozaiku in skrbi za naš planet, ISKRENA HVALA.

Dostopnost