Teden pisanja z roko

Teden pisanja z roko je vseslovenska akcija, ki ozavešča o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Društvo Radi pišemo z roko jo organizira z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Društvo Radi pišemo z roko je bilo ustanovljeno leta 2017. Osnovni namen je ozaveščanje širše strokovne in splošne javnosti o pomenu pisanja z roko ter spodbujanje le-tega. Cilji so ohranjati kulturo pisanja z roko pri mlajših in starejših, ozaveščati o prednostih pisanja z roko in škodljivosti pretirane uporabe tipkovnice v pisnem komuniciranju ter opozarjati na pomen izvirnosti pri pisanju z roko.

Osrednji letni dogodek je Teden pisanja z roko.

Pisanje z roko je izvirna človekova aktivnost in pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo. Raziskave kažejo, da naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. S tem prispevamo k ohranjanju finih motoričnih spretnosti, ki so potrebne za večstranski razvoj osebnosti.

Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2024 je bila Zapis časa o nas. Osredotočili smo se na spomine in dogodke, ki so nas zgradili in oblikovali, da se danes take prepoznavamo in opisujemo. Tema je bila široka in je dopuščala možnosti za ustvarjanje.

Nosilna tema Tedna pisanja z roko 2023 je bila Mislim tiho, pišem počasi, s katero smo v ospredje postavili počasnost, pa tudi dejstvo, da naš rokopis odraža naša notranja stanja. Dijaki so si vzeli čas in napisali akrostihe.

V Tednu pisanja z roko 2022 smo spodbujali »lepo« pisanje z roko, čitljivo, tekoče, četudi bomo pisali počasneje. Skrbno bomo oblikovali in povezovali črke. Vemo, da nekateri pišejo le še s tiskanimi črkami, a smo se v Tednu 2022 trudili pisati s pisanimi črkami.

Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2022 je Pišem z roko, ker … To je široka tema, ki omogoča kreativnost v največji možni meri.

 

Počasi, lepo počasi pisalo po papirju drsi,

nam črke ustvarja in misli umiri.

Dijaki so v Tednu pisanja z roko 2022 napisali voščila, ki so popestrila kajuhovski vsakdan.

 

 

Naši dijaki so v Tednu pisanja z roko 2021 napisali pisma prijateljem o čudnem času, zaznamovanim z virusom, ki je povsem spremenil naš vsakdan.

 

 

Dostopnost