#vstopivsvetkajuha Vpis na I. gimnazijo v Celju

V šolskem letu 2021/2022 razpisujemo naslednje programe:

  • Splošna gimnazija
  • Klasična Gimnazija
  • Športni oddelek
  • Umetniška gimnazija: glasbena smer
  • Umetniška gimnazija: glasbena smer (vzporedno izobraževanje)

V zgoraj naštete programe se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. Če je kandidatov več kot je razpisnih mest ima program omejitev vpisa. Podatke o omejitvah vpisa iz preteklih šolskih let lahko najdete v Priloženih dokumentih spodaj.

 

Dodatna pogoja za vpis v Umetniško gimnazijo sta še:

 1. Uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenost

– Preizkusi bodo potekali: 11., 12. in 21. marec 2022 (o natančnejših razporeditvah boste prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom)

– Prijavnico za preizkus oddate (po pošti) na šolo najkasneje do 2. marca 2022

– Udeležite se lahko organiziranih priprav na sprejemni preizkus na GŠ Celje

2. Potrdilo o psihofizični sposobnosti za vpis

– potrdilo potrebujete, če igrate pihala, trobila oziroma tolkala

– za predmet petje, je potrebno zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa)

– za ostale inštrumente potrdila ne potrebujete

Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik.

 Pogoja za vpis v športni oddelek sta:

1. Športni dosežek

Kandidati morate biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Na šolo morate poslati:

– Potrdilo nacionalne panožne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

– Izjavo trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico.

2. Zdravniško potrdilo

Izda ga osebni zdravnik, ali zdravnik specialist medicine dela in športa.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati bomo izdali Potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

 

Predstavitveni videoposnetki:

Več informacij o pomembnih datumih vpisnega postopka najdete v novem rokovniku za vpis na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Priloženi dokumenti:

Obrazec izjava za prenos prijavnice Pomembni datumi vpisnega postopka Omejitve vpisa v preteklih letih Predmetnik Prijava na preizkus glasbene nadarjenosti Prošnja za priznanje opravljene obveznosti za glasbenike Potrdilo nacionalne panožne športne zveze Izjava trenerja o sodelovanju š športnim koordinatorjem Prijavnica za vpis v srednjo solo - verzija 2020-21
Dostopnost