Vpis v 1. letnik I. gimnazije v Celju

DOKUMENTACIJA, ki jo je potrebno oddati za vpis v športni oddelek

Na šolo morate poslati:

  1. potrdilo nacionalne panožne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
  2. izjavo trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico,
  3. zdravniško potrdilo (Izda ga osebni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa.)

Rok za oddajo športne dokumentacije je 4. 3. 2024. Ker je v času zimskih počitnic šola zaprta, nam športno dokumentacijo pošljite na mail svetovalna@prvagim.si ali po pošti na naslov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje.

Na podlagi prejete dokumentacije vas bomo povabili na razgovor. Osnova za izdajo Potrdila o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek je opravljen pogovor s kandidati, starši in trenerjem.

 

PRIJAVE ne preizkus nadarjenosti za vpis v umetniško gimnazijo

Dodatna pogoja za vpis v Umetniško gimnazijo sta:

  1. Uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenosti
  2. Potrdilo o psihofizični sposobnosti za vpis:

– Potrdilo potrebujete, če igrate pihala, trobila oziroma tolkala.

– Za predmet petje je potrebno zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa).

– Za ostale inštrumente potrdila ne potrebujete.

Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik.

Preizkusi bodo potekali v marcu 2024 (o natančnejših razporeditvah boste prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom).

Prijavnico za preizkus pošljite najkasneje do 4. 3. 2024 na mail svetovalna@prvagim.si ali po pošti na naslov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje.

 

INFORMACIJA O OMEJITVAH

Če je na nekem izobraževalnem programu prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, šola na tem programu uvede omejitev vpisa. Na programih z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberemo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Izbirni postopek poteka v dveh krogih. V prvem krogu vpišemo kandidate, ki se na podlagi doseženih točk razvrstijo na prvih 90 % razpisanih mest. Tisti, ki v prvem krogu še niso sprejeti na želeni program, izpolnijo prijavnico za sodelovanje v drugem krogu, v njej pa po vrstnem redu nanizajo šole oziroma programe, kamor bi se želeli vpisati. Računalniška aplikacija nato kandidate razvrsti glede na njihove točke in šole, kamor bi se želeli vpisati.

Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji slučajno razvrsti več kandidatov z istim številom točk, izbiro med njimi opravimo na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Maksimalno možno število točk na programih splošne, klasične in umetniške gimnazije je 175.

Maksimalno možno število točk na programu športnega oddelka gimnazije je 185, saj se 175 točkam iz ocen lahko doda še 10 točk, če ima kandidat za športni oddelek dodeljen status A s strani nacionalne panožne zveze.

Kandidatom za vpis v športni oddelek nacionalna panožna zveza dodeli status. Status A kandidatu prinese 10 točk, status B pa 5 točk. Status C kandidatu ne prinese dodatnih točk.

 

Program Gimnazija

(splošna)

Gimnazija – športni oddelek Klasična gimnazija Umetniška gimnazija – glasbena smer Vzporedno glasbeno izobraževanje
Šolsko leto 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog
2016/2017 / / 176 175 / / / / / /
2017/2018 / / / / / / / / / /
2018/2019 / / / / 149 134 / / / /
2019/2020 / / / / / / / / / /
2020/2021 153 146 174 173 / / / / / /
2021/2022 / 168 178 174 / 137 / / / /
2022/2023 159 155 / / 141 151 / / / /
2023/2024 158 151 / / / 151 / / / /

Opomba: / pomeni, da ni bilo omejitve vpisa

 

PROGRAMI NA I. GIMNAZIJI V CELJU 

Znani bivši kajuhovci ti lahko pomagajo pri odločitvi (video)

Priloženi dokumenti:

Predmetnik Omejitve vpisa v preteklih letih Prijava na preizkus glasbene nadarjenosti PROŠNJA ZA PRIZNANJE OPRAVLJENE OBVEZNOSTI ZA PREDMET V PROGRAMU UMETNIŠKA GIMNAZIJA, GLASBENA SMER Potrdilo nacionalne panožne športne zveze Izjava trenerja o sodelovanju š športnim koordinatorjem Prijavnica za vpis v srednjo šolo Izjava za prenos prijavnice
Dostopnost