#vstopivsvetkajuha Vpis na I. gimnazijo v Celju

PRENOS PRIJAV

Do 24. 4. 2023 lahko devetošolci prenašate prijave. Postopek prenosa prijav poteka na daljavo.

  1. Izpolnite izjavo za prenos prijavnice.
  2. Obrazec skenirajte in ga pošljite na elektronski naslov svetovalne službe: svetovalna@prvagim.si

Na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, najdete na povezavi Stanje prijav na današnji dan vse sproti osvežene informacije o stanju prijav na vseh srednjih šolah.

PROGRAMI NA I. GIMNAZIJI V CELJU 2023/2024

– Splošna gimnazija: Splošna gimnazija (video)

NOVOST: Evrooddelek

– Klasična gimnazija: Klasična gimnazija (video)

– Športni oddelek: Športni oddelek gimnazije (video)

– Umetniška gimnazija, glasbena smer: Umetniška gimnazija – glasbena smer (video)

– Umetniška gimnazija, glasbena smer (vzporedno izobraževanje)

Znani bivši kajuhovci ti lahko pomagajo pri odločitvi (video)

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Dodatna pogoja za vpis v Umetniško gimnazijo sta:

1. Uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenosti

2. Potrdilo o psihofizični sposobnosti za vpis

– Potrdilo potrebujete, če igrate pihala, trobila oziroma tolkala.

– Za predmet petje je potrebno zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa).

– Za ostale inštrumente potrdila ne potrebujete.

Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik.

 

ŠPORTNI ODDELEK

Pogoja za vpis v športni oddelek sta:

1. Športni dosežek

Kandidati morate biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

2. Zdravniško potrdilo

Izda ga osebni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa.

Na šolo morate poslati:

potrdilo nacionalne panožne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,

izjavo trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico,

– zdravniško potrdilo.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati bomo izdali Potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Priloženi dokumenti:

Pomembni datumi vpisnega postopka 2023 Predmetnik Omejitve vpisa v preteklih letih Prijava na preizkus glasbene nadarjenosti Prošnja za priznanje opravljene obveznosti za glasbenike Potrdilo nacionalne panožne športne zveze Izjava trenerja o sodelovanju š športnim koordinatorjem Prijavnica za vpis v srednjo šolo Izjava za prenos prijavnice
Dostopnost