Vpis v 1. letnik I. gimnazije v Celju

Postopek prenosa prijave

Spoštovani starši, devetošolci in devetošolke,

v skladu z rokovnikom za vpis boste prijavnico za vpis v srednjo šolo oddali najkasneje do 2. aprila 2024. Do 23. aprila 2024 imate možnost, da svojo prijavo prenesete v drug izobraževalni program. Postopek prenosa prijav bo potekal elektronsko. Če se odločite za prenos prijave, to storite tako, da na izbrano šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, posredujete skenirano/fotografirano Izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Če se boste odločili za prenos prijavnice, ga lahko izvedete najkasneje do 23. 4. 2024. Elektronsko pošto, kateri boste priložili izpolnjen obrazec Izjava o prenosu prijavnice, morate poslati na elektronski naslov svetovalna@prvagim.si najkasneje do 15.00.

 

Informacija o zdravniškem potrdilu pri vpisu v Umetniško gimnazijo

Potrdilo potrebujete, če igrate pihala, trobila oziroma tolkala.

Za predmet petje je potrebno zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa).

Za ostale inštrumente potrdila ne potrebujete.

Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik.

 

Informacija o omejitvah

Če je na nekem izobraževalnem programu prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, šola na tem programu uvede omejitev vpisa. Na programih z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberemo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Izbirni postopek poteka v dveh krogih. V prvem krogu vpišemo kandidate, ki se na podlagi doseženih točk razvrstijo na prvih 90 % razpisanih mest. Tisti, ki v prvem krogu še niso sprejeti na želeni program, izpolnijo prijavnico za sodelovanje v drugem krogu, v njej pa po vrstnem redu nanizajo šole oziroma programe, kamor bi se želeli vpisati. Računalniška aplikacija nato kandidate razvrsti glede na njihove točke in šole, kamor bi se želeli vpisati.

Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji slučajno razvrsti več kandidatov z istim številom točk, izbiro med njimi opravimo na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Maksimalno možno število točk na programih splošne, klasične in umetniške gimnazije je 175.

Maksimalno možno število točk na programu športnega oddelka gimnazije je 185, saj se 175 točkam iz ocen lahko doda še 10 točk, če ima kandidat za športni oddelek dodeljen status A s strani nacionalne panožne zveze.

Kandidatom za vpis v športni oddelek nacionalna panožna zveza dodeli status. Status A kandidatu prinese 10 točk, status B pa 5 točk. Status C kandidatu ne prinese dodatnih točk.

 

Program Gimnazija

(splošna)

Gimnazija – športni oddelek Klasična gimnazija Umetniška gimnazija – glasbena smer Vzporedno glasbeno izobraževanje
Šolsko leto 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog
2016/2017 / / 176 175 / / / / / /
2017/2018 / / / / / / / / / /
2018/2019 / / / / 149 134 / / / /
2019/2020 / / / / / / / / / /
2020/2021 153 146 174 173 / / / / / /
2021/2022 / 168 178 174 / 137 / / / /
2022/2023 159 155 / / 141 151 / / / /
2023/2024 158 151 / / / 151 / / / /

Opomba: / pomeni, da ni bilo omejitve vpisa

 

PROGRAMI NA I. GIMNAZIJI V CELJU 

Znani bivši kajuhovci ti lahko pomagajo pri odločitvi (video)

Priloženi dokumenti:

Izjava za prenos prijavnice 2024/2025 Predmetnik PROŠNJA ZA PRIZNANJE OPRAVLJENE OBVEZNOSTI ZA PREDMET V PROGRAMU UMETNIŠKA GIMNAZIJA, GLASBENA SMER Prijava na preizkus glasbene nadarjenosti Potrdilo nacionalne panožne športne zveze Izjava trenerja o sodelovanju š športnim koordinatorjem
Dostopnost