Biološki krožek

Biološki krožek je primeren za vse dijake, ki imajo veselje do narave, eksperimentalnega dela, rastlin in živali.

Pod vodstvom mentorja in laborantke vsako leto pripravimo načrt dela, ki vključuje interese dijakov. Pri krožku dijaki izvajajo predvsem eksperimentalno delo in preizkušajo nove laboratorijske vaje z uporabo mikroskopov in računalniške opreme z Vernierjevimi vmesniki. Pripravljajo panoje, s katerimi opozarjajo na okoljske probleme in bolezni današnjega časa, se ukvarjajo z vivaristiko, delajo na terenu, izdelujejo enostavne farmacevtske izdelke, sodelujejo s kemijskim krožkom …

Dostopnost