Medpredmetne in kurikularne povezave

Projektna skupina za medpredmetne in kurikularne povezave deluje v okviru državnega projekta Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov.

V makronačrtu medpredmetnih in kurikularnih povezav je vsako šolsko leto skoraj dvajset projektov. Pri izvajanju projektov posebno pozornost namenjamo preverjanju in ocenjevanju pričakovanih rezultatov.

Dostopnost