Uspeh na maturi

Splošna matura, kot jo poznamo danes, poteka od leta 1995. Že od samih začetkov so naši dijaki dosegali odlične rezultate, tako po procentu uspeha kot po številu doseženih točk, in seveda po številu zlatih maturantov, torej tistih, ki so na maturi dosegli 30 in več točk.

Procent uspeha je vsa leta nad slovenskim povprečjem, prav tako število doseženih točk. Število zlatih maturantov je bilo vsa leta zavidljivo, še posebno pa je naraslo po letu 2005, ko je preseglo številko 30.

NAŠI ZLATI MATURANTI

Dijaki, ki so dosegli vse točke, so v krepkem tisku.

2021

NEJC AMON
NEŽA APŠNER
KAJA BALAŠKO
ULA DOBOVIČNIK
LOVRO DROFENIK
NIK HRASTNIK
IVA JAGODIČ
VALERIJ KADILNIK
GAJA KOLŠEK
KRISTJAN KOŠEC
EVA KREŽE
MAJA MESAREC
EVA NOVAK
JAKOB NOVAK
KATARINA PIRC
LARA PODBREGAR
LAURA POŽIN
ZALA RAMŠAK
SVIT ROJC
MARCEL SEMPRIMOŽNIK
VIKA TREBIČNIK
MATEVŽ URŠIČ
KLEMEN VENKO
JAKA VRHOVNIK
KAMIL WAHIBI
TJAŠA ŽIBRET

2020

ANAMARIJA MEŽNAR
TILEN BREČKO
ZALA BOŽANIĆ
TEA DULAR
ZALA GAZVODA
LARA GOBEC
LARA KRISTINA GOLMAJER
NIKA GRADIŠEK
LUKA HORJAK
MATIJA KOCBEK
ZARJA KRIŽNIK
MIA MALINGER
EVA NOGRAŠEK
NIKA PAVLIN
EVA POSILOVIČ
SVEN PUNGARTNIK RAUTER
TJAŠA ŠUC
JANEZ TOMŠIČ
JANA UŠEN
JAN ŽEKAR
HANA MARIJA ŽIBERT

2019

NEJA FAJDIGA
ŠPELA JEZOVŠEK
VITA KOMEL
ŽIVA NARDIN
ANA PILKO
ŠPELA POLAK
SANJA PULJEK
VID ROJC
MOJCA ROZMAN
SANDRA SMAJILOVIĆ
TJAŠA ŠKERL RIFELJ
ANA TRBOVC
BENO UČAKAR
LEA ZAHRASTNIK

2018

SAŠA KLEZIN
MIHA AMBROŽ
NEŽA ARNOL
GREGA BATIČ
TANJA BELEJ
GAŠPER DOBNIK
FRENK DRAGAR
KEVIN GORŠIČ
IZAK JENKO
NIKA JEROMEL
LAURA KOVAČ
ZARJA KOVAČIČ
PETRA MAČEK
DAVID OPALIČ
ANJA PAVČNIK
LIZA PEKOŠAK
URBAN PLASKAN
MANCA PRISLAN
JAN ŠKRUBA
MAJA VENGUST
LUKA VINDIŠAR
VERONIKA ZUPAN
TINKARA ŽNIDAR

2017

JANA DRAGAR
KAJA GAJŠEK
YOSHINAKA JOŠT GERL
DOMEN GOSTE
ANŽE GRUBELNIK
TINA HOHNJEC
LEA HOSTNIK
MIHA JUG
TIMOTEJ KADILNIK
TAJDA KITAK
TJAŠA KOLMAN
MATIJA LOVŠIN
IVANA MAZZONI
NIK NADVEŽNIK
TADEJ POČIVAVŠEK
BREDA POLAK
SEBASTIJAN RAJŠTER
HANA SKALE MASTNAK
MAŠA SMAJILA
TIMEN STEPIŠNIK PERDIH
MATIJA TERŠEK

2016

URŠKA ANDRENŠEK
ZALA ČETINA
SARA ČREPINŠEK
VITJAN FRAS
NINA FRICELJ
ANJA GRUBELNIK
MONIKA HOLEŠEK
DAVID HORVAT
NEŽA IVEC
SANDRA KNEZ
MARTINA KREČA
MATEJ LESKOVŠEK
JURIJ MARTINČIČ
ALJAŽ PIRC
INES POLAK
INA POTEKO
EVA POTEKO
RADOVAN PRIJIĆ
VERONIKA PUČNIK
MIHAEL RAJH
MAJA RAVNIKAR ZABUKOVŠEK
JAN TRAVNŠEK
NIVES VRBEK
TINA VRENKO

2015

ANA KLEMEN
TJAŠA MAZEJ
KLARA NUSSDORFER
MIHA BASTL
NIKA BEDEK
SABINA ČUFER
KATARINA DRAME
JANA GULIN
ANA HALUŽAN VASLE
ROK HERMAN
PETER KUS
TJAŠA MLAKAR
NASTJA MIKŠA
KLARA NOSAN
KRISTJAN OBREZ
DIANA PODGORŠEK
INA PANTNER VOLFAND
MARKO STOJANOVIĆ
TJAŠA ŠKORJANC
ZALA TERŠEK

2014

KLEMENTINA ČREPINŠEK
NAJA BEDEK
ANJA BOLČINA
MANJA CAFUTA
ULA ČIŽMEK
TINA FIJAVŽ
ANJA HROVATIČ
NEJC KEJŽAR
ALJA KOPINIČ
TILEN KOZOLE
TAJA KUZMAN
MATEJA NOVAK
MIHA PODBREZNIK
NEJC POVŠIČ
ELA REDNAK
TINA ROBIČ
DOMEN SIMONIČ
KATJA STROUHAL
IVA ĐEKIĆ TAJNŠEK
MARUŠA TURNŠEK
ANA VERTAČNIK
ANA ZABUKOVNIK

2013

SARA JEROMEL
JAN MLAKAR
LUKA BRENKO
KRISTINA CAMLOH
ANJA CESTNIK
KATJA ČEHOVIN
LENA GABRŠČEK
ANŽE GODICELJ
SANTINA JAZBINŠEK
MARKO KOČEVAR
EVA KOVAČIČ
TOMAŽ KRAJNC
KARMEN KRALJIČ
VERONIKA KRAŠEK
LARA ANJA LEŠNIK
EVA MEDVED
EVA PAVČNIK
MARUŠA PEČOVNIK
VALENTINA PEVEC
NEJC PLANINŠEK
EVA PODBREGAR
VERONIKA PRTENJAK
MIHAELA PUŠNIK
MATEVŽ RAZBORŠEK
SARA RAZGORŠEK
JAN SPOLENAK
KARIN STRMŠEK
NINA ŠKET
ALEŠ TURK
MAŠA ZUPANČIČ

2012

MATIC MUNDA
LUCIJA ARZENŠEK
ŽIVA BENČINA
BARBARA BOBIK
IVA BLAŽEVIČ
NEJC DEŽELAK
DARJA DOBNIK
STAŠA DOLAR GROBELŠEK
MAJA GAMSER
DOROTEJA HRASTNIK
JAKA JAVERNIK
ANA KISOVAR
SARA KOPRIVNIK
STAŠ KOTARAC GUČEK
GREGOR KOZMUS
JAKA KRANJC
ŽIGA KROFLIČ
SARA MERGOLE
METKA MOKOTAR
VIDA PAPLER
AJDA PLEVČAK
BLAŽ PODGORŠEK
GAL ROJC
JANJA SRABOTNIK
MARTINA ŠKOBERNE
JOŽEF MARK ŠKOFLEK
ANA ŠKORJANC
MAJA ŠPARAŠ
MATEJA ŠTIMULAK
EVA VIDAK
SABINA ZIDANŠEK
MIA ZUPANČIČ

2011

ANA GABRŠČEK
GLORIA KOTNIK
EVA SLAPNIK
NEŽA BELEJ
DAŠA BOSILJ
MATIC BOŠNJAK
JURE ČREPINŠEK
SAŠA DRAME
BARBARA FIDLER
ALJA GABRILO
TJAŠA GORTNAR
NINA HARTMAN
PETRA JESENKO
TILEN KERIČ
PETRA KOLAR
ANDRIJA MOJOVIĆ
ANDRAŽ NENDL
ŽIVA PUR
JONA RAK KOCELI
PIA ROBIDA
KAJA SAJKO
MATIC SKOČIR
TJAŠA STRAŠEK
ANJA SUZIĆ
DOROTEJA ŠIMUNIĆ
TEJA ŠTEFANČIČ
NEŽA ŠTIGLIC
URBAN ULRYCH
KATARINA VALEK
VID ZDOVC
TINA ZUPANČIČ
NEŽA ŽAGER KORENJAK
LUCIJA ŽNIDAR

2010

EVA BREZNIK
MATEJA CEROVŠEK
URŠKA RATAJC
TOMAŽ STEPIŠNIK PERDIH
ANDRAŽ ARZENŠEK
PRIMOŽ ČERNELČ
TOMAŽ DERČA
ANŽE DJORDEVIĆ
DOMEN GORJUP
VERONIKA GOŠNIK
IVA JUROV
KATA JUROV
ANJA KOLMAN
MAŠA KOVAČ
MAJA LIKAR
INA MAJER
PETAR MILOVANOVIĆ
MANJA MLAKAR
MARKO MIKŠA
BLAŽ PLAZNIK ŠPORIN
NATALIJA PODGORŠEK
MAJA ŠKORNIK
VALENTINA VENGUST
KATARINA ŽAGAR
MANJA ŽOHAR


 2009

TAMARA JURIČIČ
MARIJA MALGAJ
SARA REDENŠEK
KATJA BRENKO
KATARINA ESIH
ČRT FERANT
JAN GROBELNIK
ANDREJ HORVAT
TEA TEREZIJA KASNIK
DOMEN KITAK
TINA KORDIŠ
DENNIS LAMPRET
MAŠA LENASI
ŽIGA LEŠNIK
KARMEN LUBEJ
KATJA MALEC
MIHA MUNDA
JAN ORNIK
ANKA OŠEP
TJAŠA POVŠIČ
KLEMEN PLOŠTAJNER
KEVIN RIHTAR
POLONA ŠKOBERNE
MAJA ŠTUKELJ
LOVRO TACOL
TANJA UŽMAH
MATIJA VRBOVŠEK
JAKA VRHOVEC
KVIRINA MARTINA ZUPANC

2008

MAJA ALIF
JAN KEJŽAR
KATJA MASTNAK
GREGOR MERSLAVIČ
DAVID POLAK
TOMAŽ EINFALT
ANDREJA JERNEJ
MARKO JOŠT
NIKA JUROV
MAŠA KENDA
VESNA KROFL
JERNEJ LESJAK
NEJC PLANINC
KAJA POTEKO
ADELA POŽEŽNIK
NUŠA PRISTOVŠEK
DAVID SAKIĆ
VERONIKA SORČAN
JURE SOTLER
ŽIGA ŠTANCAR
KARMEN TOPLAK
TEJA TURK
SUZANA VURUNIĆ
MAJA ŽENKO

2007

URBAN JEZERNIK
KLARA BOJANOVIČ
JANEZ BREGAR
NATALIJA FERLEŽ
EVA FRICELJ
VERONIKA GRABNER
SEBASTIJAN HORJAK
TOMAŽ HRIBERNIK
URŠKA HRIBŠEK
ANJA IVAKIČ
HELENA JAGODIC
VESNA JAMNIŠEK
TEJA KITAK
KLEMEN KLEMENČIČ
KARMEN KNAP
LOVRO KRAMER
MAŠA LAMPRET
TJAŠA LAMPRET
MAJA MAROVT
NEŽA PREZELJ
TINA PRIMOŽIČ
MIHA SAJKO
MANJA SIMONIČ
JURE SIMONITI
INA ŠIBLI
ŽIGA ŠKORJANC
SAŠO ŠPAN

2006

EDITA FIDLER
TEJA GLAVNIK
MATEJ HUŠ
LEA KOSTANJEVEC
LARA PLAVČAK
POLONA PODKRAJŠEK
TEA ROMIH
MIHA SIMONITI
ŽIVA ŠTIGLIC
HANA BREČKO
ANJA CAJNER
LEA CIBRIĆ
GREGOR ČERNELČ
ŽIGA DOBERŠEK
JULIJA DORNIK
NISA HOJNIK
MARKO KEK
JANEZ LEV KOČEVAR
KLAUDIJA KOTAR
SLAVICA LAZAROVA
ŽIVA LENARČIČ
MANJA LOŠDORFER BOŽIČ
URŠKA MIRNIK
MATJAŽ MLAKAR
NEVA NATEK
UROŠ PAVLINA
ANJA ŠARLAH
PATRICIJA TURNŠEK
BRINA VEDENIK
LUKA VLAOVIĆ
ANJA ZORE

2005

MAŠA MROVLJE
MARKO VIDAK
ADRIANA ARALICA
ANA CERAR
MARIJA GOLEŽ
ALJA GRIČAR
JANJA GROHAR
KATJA HUŠ
ŠPELA MAJCEN
BLAŽ NOVAK
NUŠA SKUTNIK
ALEKS TOVORNIK
DARJA VERBOVŠEK

2004

KAJA ANDROJNA
TINA CVAHTE
PRIMOŽ KARLOVŠEK
ANŽE LOŠDORFER BOŽIČ
MAJA MASTNAK
MARKO MRAVLAK
MANJA RANČIGAJ
JURE ROBIČ
MARKO ŠVENCBIR
EVA TAVČAR
TOMAŽ UMEK
JURE VARLEC

2003

NINA BOBINAC
ROK CEROVŠEK
URŠKA DRAKSLER
BLAŽ GORIČAN
TADEJA GRAČNER
ŽIVA NENDL
NATAŠA NOVŠAK
ŽIGA NOVŠAK
TANJA ŠPAN
MARKO ŠPINDLER
LUKA ŽABKAR
LUKA ŽGUR
VESNA ŽVEGLIČ

2002

NEŽA LEBIČ
ANDREJ COKAN
JERNEJA ČELOFIGA
ALEKSANDRA FRANC
SIMON KARLOVŠEK
ANJA KNEZ
MATJAŽ LOJEN
NINO MIRNIK
GREGOR POVŠE
MOJCA PRICA
SIMON PUNČUH
MAJA SAGADIN
UROŠ ŠTIMULAK
BENJAMINA ŠUSTER

2001

ANDREJ SALOBIR
BARBARA ŽURAN
ALENKA DRAME
ANDREJA IRMAN
PINA JAVERNIK
MONIKA KOPRIVNIK
RENATA KRIVEC
ANJA LUKMAN
PETRA MAVRI
TINA ZELENC

2000

ANDREJ GREGORČIČ
MATEJA HRUŠOVAR
DARJA KASTELEC
JERNEJA KOCMAN
JERNEJ KOS
IZTOK PIŽORN
ANA ŠAŠA
KATJA ZALOKAR

1999

NUŠKA DRAŠČEK
KATJA PLAUŠTAJNER
ANA BOJINOVIĆ
VESNA BOŽIČ
MATEJ DORNIK
SILVA  JANČIČ
MELITA KAMENIK
JURE KLAKOČAR
ŠPELA KRAJNC
TINA MAJCEN
MOJCA OSET
MAJA PEREC
JANJA REBIĆ

1998

IRENA IRMAN
PETRA KOPRIVNIK
MAJA PAKIŽ
ALJOŠA PEPERKO
URŠKA STEBLOVNIK
ANA ŠTRUBELJ
ANA TREBOVC
MAJA VIŽIN
JANKO VLAOVIĆ
MIHAEL MATJAŽ ZEMLJIČ
SANJA ŽABERL

1997

DARJA ARH
TOMAŽ BRATKOVIČ
MATIJA MILANIČ
BLAŽ OGOREVC
MIHA WEISS

1996

KATICA BAJUK
DARJA MLAKAR
EVA DOMITROVIČ
MARTINA LAVRIN
MARJETKA PINTARIČ
KSENJA MARGUČ
TOMAŽ MAVRI
SIMONA VAŽIĆ
JERNEJA ŽURAN

1995

BISERKA KIŠIČ
TINCA ŠTOKOJNIK
VIDA ČOKL
MATEJA KOS
JANEZ KOVAČIČ
ALEKSANDRA MAČEK
KATJA RECKO
ALJA SOTLAR
ALENKA STEPIŠNIK
Dostopnost