Uspeh na maturi

 

NAŠI ZLATI MATURANTI

Dijaki, ki so dosegli vse točke, so v krepkem tisku.

2023

Rima Dolar, Mark Fabjan, Jaka Furlan, David Jagodič, Timotej Jagodič, Zala Katanec, Tomaž Kolar, Aljaž Kos, Zala Koštomaj, Yaroslav Lendiel, Eva Nina Magdalenc, Lana Obreza, Ajda Rančigaj, Tia Rozoničnik, Tara Rus, Eria Skrt, Martin Steblovnik, Art Špegel, Klavdija Tašner, Živa Tepež, Ula Velenšek, Samo Volovšek, Julijan Zakonjšek, Neža Zupan

2022

Luka Andrenšek, Blaž Aristovnik, Jan Bajc, Teja Balaško, Doroteja Berložnik, Blaž Čerenak, Jakob Dolenc, Julija Dolinšek, Hana Firer, Taja Govejšek, Stella Alexandra Heath, Rok Hladin, Jan Juhart, Žana Košenina, Jaka Križnik, Ambrož Leban, Eva Leskovšek, Eneja Paradiž, Patricija Polutnik, Primož Povše, Nika Razgoršek, Manca Romih, Valentin Romih, Tilen Šket, Nika Škornik, Tina Užmah, Nik Verstovšek, Nika Zabukovšek, Iza Zakošek

2021

Nejc Amon, Neža Apšner, Kaja Balaško, Ula Dobovičnik, Lovro Drofenik, Nik Hrastnik, Iva Jagodič, Valerij Kadilnik, Gaja Kolšek, Kristjan Košec, Eva Kreže, Maja Mesarec, Eva Novak, Jakob Novak, Katarina Pirc, Lara Podbregar, Laura Požin, Zala Ramšak, Svit Rojc, Marcel Semprimožnik, Vika Trebičnik, Matevž Uršič, Klemen Venko, Jaka Vrhovnik, Kamil Wahibi, Tjaša Žibret

2020

Tilen Brečko, Zala Božanić, Tea Dular, Zala Gazvoda, Lara Gobec, Lara Kristina Golmajer, Nika Gradišek, Luka Horjak, Matija Kocbek, Zarja Križnik, Mia Malinger, Anamarija Mežnar, Eva Nograšek, Nika Pavlin, Eva Posilovič, Sven Pungartnik Rauter, Tjaša Šuc, Janez Tomšič, Jana Ušen, Jan Žekar, Hana Marija Žibert

2019

Neja Fajdiga, Špela Jezovšek, Vita Komel, Živa Nardin, Ana Pilko, Špela Polak, Sanja Puljek, Vid Rojc, Mojca Rozman, Sandra Smajilović, Tjaša Škerl Rifelj, Ana Trbovc, Beno Učakar, Lea Zahrastnik

2018

Miha Ambrož, Neža Arnol, Grega Batič, Tanja Belej, Gašper Dobnik, Frenk Dragar, Kevin Goršič, Izak Jenko, Nika Jeromel, Saša Klezin, Laura Kovač, Zarja Kovačič, Petra Maček, David Opalič, Anja Pavčnik, Liza Pekošak, Urban Plaskan, Manca Prislan, Jan Škruba, Maja Vengust, Luka Vindišar, Veronika Zupan, Tinkara Žnidar

2017

Jana Dragar, Kaja Gajšek, Yoshinaka Jošt Gerl, Domen Goste, Anže Grubelnik, Tina Hohnjec, Lea Hostnik, Miha Jug, Timotej Kadilnik, Tajda Kitak, Tjaša Kolman, Matija Lovšin, Ivana Mazzoni, Nik Nadvežnik, Tadej Počivavšek, Breda Polak, Sebastijan Rajšter, Hana Skale Mastnak, Maša Smajila, Timen Stepišnik Perdih, Matija Teršek

2016

Urška Andrenšek, Zala Četina, Sara Črepinšek, Vitjan Fras, Nina Fricelj, Anja Grubelnik, Monika Holešek, David Horvat, Neža Ivec, Sandra Knez, Martina Kreča, Matej Leskovšek, Jurij Martinčič, Aljaž Pirc, Ines Polak, Ina Poteko, Eva Poteko, Radovan Prijić, Veronika Pučnik, Mihael Rajh, Maja Ravnikar Zabukovšek, Jan Travnšek, Nives Vrbek, Tina Vrenko

2015

Miha Bastl, Nika Bedek, Sabina Čufer, Katarina Drame, Jana Gulin, Ana Halužan Vasle, Rok Herman, Ana Klemen, Peter Kus, Tjaša Mazej, Nastja Mikša ,Tjaša Mlakar, Klara Nosan, Klara Nussdorfer, Kristjan Obrez, Diana Podgoršek, Ina Pantner Volfand, Marko Stojanović, Tjaša Škorjanc, Zala Teršek

2014

Naja Bedek, Anja Bolčina, Manja Cafuta, Ula Čižmek, Klementina Črepinšek, Tina Fijavž, Anja Hrovatič, Nejc Kejžar, Alja Kopinič, Tilen Kozole, Taja Kuzman, Mateja Novak, Miha Podbreznik, Nejc Povšič, Ela Rednak, Tina Robič, Domen Simonič, Katja Strouhal, Iva Đekić Tajnšek, Maruša Turnšek, Ana Vertačnik, Ana Zabukovnik

2013

Luka Brenko, Kristina Camloh, Anja Cestnik, Katja Čehovin, Lena Gabršček, Anže Godicelj, Santina Jazbinšek, Sara Jeromel, Marko Kočevar, Eva Kovačič, Tomaž Krajnc, Karmem Kraljič, Veronika Krašek, Lara Anja Lešnik, Eva Medved, Jan Mlakar, Eva Pavčnik, Maruša Pečovnik, Valentina Pevec, Nejc Planinšek, Eva Podbregar, Veronika Prtenjak, Mihaela Pušnik, Matevž Razboršek, Sara Razgoršek, Jan Spolenak, Karin Strmšek, Nina Šket, Aleš Turk, Maša Zupančič

2012

Lucija Arzenšek, Živa Benčina, Barbara Bobik, Iva Blaževič, Nejc Deželak, Darja Dobnik, Staša Dolar Grobelšek, Maja Gamser, Doroteja Hrastnik, Jaka Javernik, Ana Kisovar, Sara Koprivnik, Staš Kotarac Guček, Gregor Kozmus, Jaka Kranjc, Žiga Kroflič, Sara Mergole, Metka Mokotar, Matic Munda, Vida Papler, Ajda Plevčak, Blaž Podgoršek, Gal Rojc, Janja Srabotnik, Martina Škoberne, Jožef Mark Škoflek, Ana Škorjanc, Maja Šparaš, Mateja Štimulak, Eva Vidak, Sabina Zidanšek, Mia Zupančič

2011

Neža Belej, Daša Bosilj, Matic Bošnjak, Jure Črepinšek, Saša Drame, Barbara Fidler, Alja Gabrilo, Ana Gabršček, Tjaša Gortnar, Nina Hartman, Petra Jesenko, Tilen Kerič, Petra Kolar, Gloria Kotnik, Andrija Mojović, Andraž Nendl, Živa Pur, Jona Rak Koceli, Pia Robida, Kaja Sajko, Matic Skočir, Eva Slapnik, Tjaša Strašek, Anja Suzić, Doroteja Šimunić, Teja Štefančič, Neža Štiglic, Urban Ulrych, Katarina Valek, Vid Zdovc, Tina Zupančič, Neža Žager Korenjak, Lucija Žnidar

2010

Andraž Arzenšek, Eva Breznik, Mateja Cerovšek, Primož Černelč, Tomaž Derča, Anže Djordević, Domen Gorjup, Veronika Gošnik, Iva Jurov, Kata Jurov, Anja Kolman, Maša Kovač, Maja Likar, Ina Majer, Petar Milovanović, Manja Mlakar, Marko Mikša, Blaž Plaznik Šporin, Natalija Podgoršek, Urška Ratajc, Tomaž Stepišnik Perdih, Maja Škornik, Valentina Vengust, Katarina Žagar, Manja Žohar

2009

Katja Brenko, Katarina Esih, Črt Ferant, Jan Grobelnik, Andrej Horvat, Tamara Juričič, Tea Terezija Kasnik, Domen Kitak, Tina Kordiš, Dennis Lampret, Maša Lenasi, Žiga Lešnik, Karmen Lubej,  Marija Malgaj, Katja Malec, Miha Munda, Jan Ornik, Anka Ošep, Tjaša Povšič, Klemen Ploštajner,  Sara Redenšek, Kevin Rihtar, Polona Škoberne, Maja Štukelj, Lovro Tacol, Tanja Užmah, Matija Vrbovšek, Jaka Vrhovec, Kvirina Martina Zupanc

2008

Maja Alif, Tomaž Einfalt, Andreja Jernej, Marko Jošt, Nika Jurov,  Jan Kejžar, Maša Kenda, Vesna Krofl, Jernej Lesjak,  Katja Mastnak, Gregor Merslavič, Nejc Planinc David Polak, Kaja Poteko, Adela Požežnik, Nuša Pristovšek, David Sakić, Veronika Sorčan, Jure Sotler, Žiga Štancar, Karmen Toplak, Teja Turk, Suzana Vurunić, Maja Ženko

2007

Klara Bojanovič, Janez Bregar, Natalija Ferlež, Eva Fricelj, Veronika Grabner, Sebastijan Horjak, Tomaž Hribernik, Urška Hribšek, Anja Ivakič, Helena Jagodic, Vesna Jamnišek, Urban Jezernik, Teja Kitak, Klemen Klemenčič, Karmen Knap, Lovro Kramer, Maša Lampret, Tjaša Lampret, Maja Marovt, Neža Prezelj, Tina Primožič, Miha Sajko, Manja Simonič, Jure Simoniti, Ina Šibli, Žiga Škorjanc, Sašo Špan

2006

Hana Brečko, Anja Cajner, Lea Cibrić, Gregor Černelč, Žiga Doberšek, Julija Dornik, Edita Fidler, Teja Glavnik, Nisa Hojnik, Matej Huš, Marko Kek, Janez Lev Kočevar, Lea Kostanjevec, Klaudija Kotar, Slavica Lazarova, Živa Lenarčič, Manja Lošdorfer Božič, Urška Mirnik, Matjaž Mlakar, Neva Natek, Uroš Pavlina,  Lara Plavčak, Polona Podkrajšek, Tea Romih, Miha Simoniti, Anja Šarlah, Živa Štiglic, Patricija Turnšek, Brina Vedenik, Luka Vlaović, Anja Zore

2005

Adriana Aralica, Ana Cerar, Marija Golež, Alja Gričar, Janja Grohar, Katja Huš, Špela Majcen, Maša Mrovlje, Blaž Novak, Nuša Skutnik, Aleks Tovornik, Darja Verbovšek, Marko Vidak

2004

Kaja Androjna, Tina Cvahte, Primož Karlovšek, Anže Lošdorfer Božič, Maja Mastnak, Marko Mravlak, Manja Rančigaj, Jure Robič, Marko Švencbir, Eva Tavčar, Tomaž Umek, Jure Varlec

2003

Nina Bobinac, Rok Cerovšek, Urška Draksler, Blaž Goričan, Tadeja Gračner, Živa Nendl, Nataša Novšak, Žiga Novšak, Tanja Špan, Marko Špindler, Luka Žabkar, Luka Žgur, Vesna Žveglič

2002

Andrej Cokan, Jerneja Čelofiga, Aleksandra Franc, Simon Karlovšek, Anja Knez, Neža Lebič, Matjaž Lojen, Nino Mirnik, Gregor Povše, Mojca Prica, Simon Punčuh, Maja Sagadin, Uroš Štimulak, Benjamina Šuster

2001

Alenka Drame, Andreja Irman, Pina Javernik, Monika Koprivnik, Renata Krivec, Anja Lukman, Petra Mavri, Andrej Salobir, Tina Zelenc, Barbara Žuran

2000

Andrej Gregorčič, Mateja Hrušovar, Darja Kastelec, Jerneja Kocman, Jernej Kos, Iztok Pižorn, Ana Šaša, Katja Zalokar

1999

Ana Bojinović, Vesna Božič, Matej Dornik, Nuška Drašček, Silva Jančič, Melita Kamenik, Jure Klakočar, Špela Krajnc, Tina Majcen, Mojca Oset, Maja Perec, Katja Plauštajner, Janja Rebić

1998

Irena Irman, Petra Koprivnik, Maja Pakiž, Aljoša Peperko, Urška Steblovnik, Ana Štrubelj, Ana Trebovc, Maja Vižin, Janko Vlaović, Mihael Matjaž Zemljič, Sanja Žaberl

1997

Darja Arh, Tomaž Bratkovič, Matija Milanič, Blaž Ogorevc, Miha Weiss

1996

Katica Bajuk, Eva Domitrovič, Martina Lavrin, Darja Mlakar, Ksenja Marguč, Tomaž Mavri, Marjetka Pintarič, Simona Važić, Jerneja Žuran

1995

Vida Čokl, Biserka Kišič, Mateja Kos, Janez Kovačič, Aleksandra Maček, Katja Recko, Alja Sotlar, Alenka Stepišnik, Tinca Štokojnik

 

Dostopnost