Razmisli in troši drugače

Consommer mieux, consommer différemment

Od septembra 2020 naša gimnazija sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus + KA229 z naslovom Consommer mieux, consommer différemment, s katerim bomo iskali odgovore na vprašanje, kako trošiti drugače. V projekt so poleg naše šole vključene Osnovna šola Franceta Prešerna iz Maribora in tri francoske šole iz Pikardije: école Victor Schoëlcher, collège Les Frères Le Nain in lycée Pierre Méchain.

V projektu sodelujemo tako osnovne kot srednje šole z namenom, da po vsej izobraževalni vertikali opozorimo na nujnost sprememb v potrošnji. Glavni poudarki projekta so: skrb za ohranjanje narave, zmanjševanje ogljičnega odtisa ter etično in trajnostno mišljenje. Projekt je tudi odlična priložnost za razvijanje podjetnosti, za medkulturno sodelovanje in avtentično učenje francoščine ter kritično vrednotenje.

Zavedamo se, da sta proizvodnja tekstilnih izdelkov in izdelava konvencionalne kozmetike dva izmed ključnih onesnaževalcev okolja, zato se bomo v prvem delu projekta posvetili vzrokom onesnaževanja ter iskali možnosti za zmanjševanje onesnaževanja ob spoznavanju tradicionalnih metod obdelave volne, spreminjanju nakupovalnih navad, recikliranju starih oblačil in ogledu biološke čistilne naprave. Ob tem bomo povezovali različne generacije in skrbeli za prenos znanja, spoštovanje tradicije ter naravne in kulturne dediščine.

V drugem delu projekta se bomo posvetili možnosti nadomeščanja sintetičnih zdravilnih učinkovin z naravnimi iz zelišč in uporabi le-teh v kozmetiki, prehrani  in zdravilstvu. Dijaki bodo spoznavali  zdravilna zelišča, njihove zdravilne učinkovine ter izdelovanje različnih pripravkov in postopkov za njihovo pripravo (tinkture, macerati, hidrolati/eterična olja in parna destilacija, sušenje, kombiniranje čajnih mešanic in izdelovanje izdelkov naravne kozmetike). Ob tem bomo poudarili pomen lastnega znanja za uporabo naravnih učinkovin v kontekstu odgovornega odnosa do uporabnika in okolja, s skrbjo za ohranjanje narave, biotske pestrosti in kulturne dediščine.

Projekt vključuje štiri 5-dnevne mobilnosti (izmenjave) dijakov, prvič se bodo dijaki in učenci srečali v februarju 2021 v Laonu v Franciji, v Sloveniji pa se bodo dijaki zbrali oktobra 2021.

Andrejka Lorenčak, koordinatorica projekta na I. gimnaziji v Celju

Dostopnost