Okrasitev razredov ob novem letu

Nekaj o okraševanju najdete v tej novici.

Foto: Miha Vodušek, 2. a, in Neža Bednjanič, 3. f.

Dostopnost