Nemščina

Nemščina je jezik naših sosedov in hkrati najbolj razširjen materni jezik v Evropski uniji. Poučevanje nemščine ima na šoli dolgo tradicijo. Veliko dijakov se odloči za nemščino kot drugi ali tretji tuji jezik, saj se zavedajo, da jim znanje nemščine daje boljše zaposlitvene možnosti.

Na šoli imamo oddelke za začetnike, dijaki s predznanjem pa imajo možnost, da v manjših skupinah svoje že pridobljeno znanje utrdijo in nadgradijo.

Maturantom omogočamo tri dodatne ure za pripravo na maturo na osnovni ravni in še dodatno uro na teden, ki je posvečena pripravi na maturo na višji ravni (Teksti). Višja raven daje možnost, da postaneš zlati maturant.

Dijaki se lahko v 2. in 3. letniku udeležijo tekmovanja iz nemščine in osvojijo bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Od leta 2005, ko se je sistem podeljevanja priznanj na tekmovanjih iz znanja tujih jezikov poenotil, je 27 dijakov prejelo zlato in 52 dijakov srebrno priznanje. Seveda smo še posebej ponosni na vse, ki so posegli po najboljših mestih.

Leto 2003 je bilo zlato leto: Primož Šket je postal državni prvak, Jernej Retko pa podprvak. Leta 2019 je postal državni prvak Franci Kastelic, leta 2022 pa Izabela Pluemper. Državni podprvaki so bili še: Tea Kasnik (2007), Maja Likar (2008), Peter Korošec, Jaka Javernik (2010) in Thys Grobelnik (2012). 3. mesto so dosegli: leta 2005 Anja Zore in Klavdija Kotar, leta 2018 pa Franci Kastelic.

Vsak dijak se lahko preizkusi tudi v branju nemških besedil in se udeleži nemške bralne značke.

Od leta 1998 smo v okviru obveznih izbirnih vsebin trinajstkrat organizirali ekskurzijo na Dunaj, kjer smo si ogledali tudi gledališko predstavo ali muzikal. Od leta 2013 pa organiziramo ekskurzije v München, Berlin, Hamburg…

Dostopnost