Oktet Kajuh

Iz tradicije zborovskega petja so v dolgoletni zgodovini naše gimnazije izšle tudi druge, večinoma občasne pevske zasedbe. Med malimi vokalnimi sestavi pa je zdaj že nekaj let stalnica kulturnega dogajanja I. gimnazije v Celju, v zadnjih letih pa tudi na prireditvah izven šolskih okvirov, prepoznaven fantovski Oktet Kajuh.

Kakor izpričuje ohranjena fotografija, je fantovski oktet na naši gimnaziji sicer obstajal vsaj že v letu 1921, vendar nam o kontinuiteti njegovega delovanja ni znanega nič več.

V sredini 90-ih let so na pobudo zborovodkinje mešanega mladinskega pevskega zbora profesorice Adriane Požun Pavlovič štirje pevci pevskega zbora najprej ustanovili fantovski kvartet, iz katerega se je še v istem letu oblikoval zelo uspešen fantovski oktet Aves Cantantes. Iz teh dveh zasedb izhaja tudi sedanji umetniški vodja okteta Tomaž Marčič.

Tradicijo fantovskega okteta so znova obudili člani pevskega zbora v šolskem letu 2006/2007, ko je nastal Oktet za umret, ki se je leto kasneje preimenoval v Oktet + 2. V šolskem letu 2009/2010 je fantovski oktet pod novim umetniškim vodstvom profesorja Tomaža Marčiča doživel temeljito prenovo. Štirim četrtošolcem se je pridružilo pet mlajših dijakov, oktet pa je prevetril tudi dotedanji repertoar in ga obogatil z novimi ljudskimi, dalmatinskimi in zabavnimi pesmimi. Po temeljitem premisleku se je Oktet + 2 preimenoval v Oktet Kajuh in pod tem imenom od leta 2009 kontinuirano deluje, čeprav se z odhodom maturantov zasedba skoraj vsako leto nekoliko spremeni.

Pevsko izjemno aktivnim in predanim oktetovcem uspe z ubranim petjem, s čistim zvokom, z mladostno vnemo in s sproščeno, igrivo pojavnostjo na odru vedno znova prepričati in navdušiti zbrano občinstvo. Oktet Kajuh vsako leto nastopi na obeh osrednjih šolskih kulturnih prireditvah, Top Classicu in Kulturnem maratonu, predstavi pa se tudi na informativnem dnevu. Konec šolskega leta 2009/2010 in 2010/2011 je izvedel samostojen letni koncert v veliki dvorani Glasbene šole Celje, sodeloval pa je tudi pri španskem muzikalu Hija de la Luna in se predstavil na območni reviji malih pevskih skupin. Vedno pogosteje se odziva številnim prošnjam in povabilom na najrazličnejše druge prireditve, ki presegajo okvire šolskih nastopov. Tako je Oktet Kajuh v zadnjem letu izvedel koncert ob praznovanju kulturnega praznika na povabilo mestne četrti Nova vas in koncert v okviru Razborskega večera ob literarni gostji Neži Maurer, dvakrat je nastopil na Frankofonskem dnevu v SLG Celje, pa tudi na koncertu domoljubnih pesmi v Narodnem domu in na posvetu ob svetovnem dnevu zdravja v Narodnem domu, sodeloval pa je tudi na sklepni prireditvi projekta Evropska vas.

Dostopnost