MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

Več na MEPI.

Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je svetovno priznan program, ki mladim omogoča, da aktivno preživljajo prosti čas. Mlade spodbuja, da se udeležujejo različnih aktivnosti, ki so na voljo v okviru štirih področij. Vsak posameznik oblikuje program, prilagojen svojim sposobnostim in potrebam.

Štiri področja delovanja:

  • prostovoljno delo (različne oblike prostovoljstva, prva pomoč, pomoč dijakom, skrb za živali, okolje, zbiranje sredstev v dobrodelne namene …);
  • veščine (ustvarjalne delavnice, igranje glasbenih inštrumentov, učenje jezika, računalništvo, ročna dela, dramske sposobnosti, podjetništvo …);
  • rekreativni šport (vse vrste športov);
  • pustolovske odprave (od 2 do 4-dnevni tabor z bivanjem na prostem).

MEPI je program osebnostnega razvoja najvišje kakovosti, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program se izvaja v treh stopnjah zahtevnosti (bronasta, srebrna in zlata).

Priznanje MEPI uživa velik ugled v izobraževalnem sektorju, saj prinaša program dejavnosti, ki so namenjene razvoju posameznika; v tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mladostnik pripravljen sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

Dostopnost