Evropska olimpijada iz naravoslovja

Evropska olimpijada iz naravoslovja (EUSO) je tekmovanje, na katerem se vsako leto v aprilu pomerijo tričlanske ekipe dijakov iz različnih evropskih držav.

Tekmovalci, ki ne smejo biti starejši od 16 let, se morajo izkazati s čim boljšim teoretičnim in eksperimentalnim znanjem biologije, kemije in fizike. Posebnost te olimpijade je, da od tekmovalcev poleg poglobljenega znanja naravoslovja zahteva tudi čim boljšo timsko usklajenost.

Naši dijaki so se te olimpijade prvič udeležili leta 2010, ko je Anže Godicelj na Švedskem osvojil ekipno srebrno medaljo. Naslednje leto je Nejc Kejžar na Češkem osvojil ekipno bronasto medaljo, prav tako tudi Klara Nosan v Litvi leta 2012.

Dostopnost