Lega in podoba šole

I. gimnazija v Celju
Kajuhova 2
3000 Celje

e-pošta: info@prvagim.si

Ko stopamo po Malgajevi ulici iz smeri centra Celja, se nam izza visokih platan na vrtu bližnjega otroškega vrtca razkriva glavno pročelje I. gimnazije v Celju, ki je zadnja leta doživela temeljito in kvalitetno prenovo. Na zgledno urejeni ploščadi pred šolo se nam dokončno odpre pogled na dvonadstropno stavbo, zgrajeno decembra 1913 po načrtih arhitekta Werndla.

Pročelje je sestavljeno iz osemnajstih navpičnih osi s historičnimi dekorativnimi elementi. Sredinski del je rahlo pomaknjen navzven, tako da je sredinska os še bolj poudarjena s portalom, obdanim s štirimi monumentalnimi stebri s protojonskimi kapiteli, ki nosijo arhitrav z napisom GIMNAZIJA. Nad njim se boči mehko secesijsko oblikovana enokapna streha. Sredinska os se na vrhu stavbe zaključi s secesijsko lanterno. Pročelje je horizontalno zasnovano tako, da je fasada prve etaže, kot je to običajno v tradicionalni arhitekturi, poudarjena z rustiko, zgornji dve etaži pa sta gladki. Okenske odprtine v pritličju so zaključene s slepimi arkadami, rahlo izstopajoč zidec pa to etažo ločuje od zgornjih dveh. Slednji nastopita poenoteno, saj ju ne ločuje noben stavbni člen, nasprotno, povezani sta z rahlo sploščenimi rozetami na pravokotnih poljih med okni obeh etaž. Tloris stavbe nam razkriva, da je druga stran zasnovana tako, da dvorišče oklepata stranski krili in odpirata pogled proti šolskim športnim objektom.


Ko skozi glavni portal vstopimo v notranjost šole, se skozi vzdolžen obokan prostor, ki predstavlja enega izmed najlepših prostorov stavbe, po stopnicah povzpnemo v pritličje. Do kleti in višjih nadstropij vodi odprto stopnišče z umetelno oblikovano kovinsko ograjo, ki daje gimnaziji veličasten pridih. Lep je tudi pogled skozi velika okna na osrednje dvorišče, zanimiv pa strop nad stopniščem.


Šola je obnovljena tudi znotraj. Vse učilnice, razen treh manjših, kjer občasno poteka pouk manjših skupin, poleg najsodobnejše multimedijske opreme nudijo izvajanje učnega procesa s pomočjo interaktivnih tabel. Prenovljeni so laboratoriji in učilnice za naravoslovne predmete. Dve učilnici za informatiko omogočata pouk vaj iz informatike v dveh skupinah hkrati. Sicer pa so dijakom na razpolago računalniki tudi v knjižnici in na info točki. Vsa šola je povezana v računalniški sistem Eudoroam (brezžičen, časovno neprekinjen in varen dostop do interneta tako za dijake kot zaposlene).


Info točka je bila zgrajena v šolskem letu 2010/2011 v prostoru, kjer je bila nekoč učilnica, imenovana vagon, sedaj pa je namenjena tudi prehodu do dveh novozgrajenih učilnic na podstrešju nad staro telovadnico. V tem prostoru je našla mesto tudi šolska galerija Vagon.


Različne razstave pa najdemo praktično po stenah vseh hodnikov in razredov na šoli. S svojo izvirnostjo nas presenetijo tudi kletni prostori, saj se dijaki likovno izražajo kar na stenah hodnikov.


V šolskem letu 2011/2012 je bila na podstrešju zgrajena in opremljena večnamenska dvorana Gimnazijka. Takoj je postala središče kulturnega in drugega dogajanja na šoli. V njej potekajo predavanja, konference, sestanki s starši … Otvoritvi te čudovite dvorane lahko upravičeno rečemo zgodovinska.


Prav tako pomembna in bogata pridobitev šolskega leta 2012/2013  je nova jedilnica, ki se nahaja v sosednjem podstrešnem prostoru in dijakom ob možnosti zdravega načina prehranjevanja nudi tudi kvaliteten prostor za druženje in pogovor.


Od leta 2013 ima šola tudi dvigalo, kar omogoča šolanje tudi gibalno oviranim dijakom.

Dostopnost