Prostovoljna dejavnost

Prostovoljna dejavnost zajema različna področja dela v ožji in širši okolici naše šole. K prostovoljnemu delu se lahko dijaki priključijo na začetku šolskega leta, lahko pa tudi pozneje, odvisno od potreb na terenu.

Področja dela: domovi za starejše, vrtci, osnovne in srednje šole, tutorstvo na I. gimnaziji v Celju, Splošna bolnišnica Celje, Karitas, Materinski dom, Krizni center za mlade, Osrednja knjižnica Celje, izvedba dobrodelnega bazarja, …

Vabljeni vsi, ki želite pomagati drugim.

Arhiv fotografij, ki pričajo o našem delu:

Dostopnost