Odjava malice in nova prijava na malico

Informacije o prehrani in nove ključke za evidentiranje malice lahko dijaki in starši dobite v knjižnici ali po telefonu (03) 620 23 62:

  • v ponedeljek, torek in sredo med 11.40 in 12.00,
  • ob četrtkih od 8.50 do 9.10 in
  • ob petkih od 9.40 do 10.00.

 

Pravila o šolski prehrani (celoten pravilnik je na strani 59 v Publikaciji šole): Povezava do Publikacije šole

4. člen (odjava)

Posamezni obrok šolske prehrane se za naslednji dan odjavi najpozneje en delovni dan prej, do 14. ure. Odjavo šolskega obroka uredijo starši ali dijaki. Starši ali dijaki lahko odjavijo šolsko malico na naslednje načine:

  • s pomočjo postopka spletne odjave šolske malice (na šolski spletni strani),
  • na terminalu v prvem nadstropju gimnazije,
  • zjutraj (od 6.30 do 7.00) v kuhinji ali na tel. št. (03) 620 23 72 (le v primeru nenadne odsotnosti zaradi bolezni).

Dijak, ki je upravičen do subvencionirane malice in se zaradi bolezni ali posebnih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti. Odsotnost mora sporočiti še isti dan, lahko preko spletne odjave malice ali pa po elektronski pošti na naslov malica@prvagim.si, do 14. ure.

Obvezni podatki pri odjavi z elektronsko pošto so:

  • ime in priimek,
  • razred,
  • identifikacijska številka,
  • vzrok izostanka.

Če starši oz. dijak, ki je naročnik šolske prehrane, malice ni pravočasno odjavil, starši plačajo polno ceno malice za vsak neprevzet in neodjavljen obrok (tudi v primeru subvencionirane prehrane).

Če je dijak odsoten zaradi sodelovanja pri različnih dejavnostih v imenu šole, lahko dijaka od malice odjavi šola.

Priloženi dokumenti:

Obrazec za prijavo na prehrano v šolskem letu 2020/21 Obrazec za odjavo od prehrane do konca šolskega leta 2020/21 Celoten šolski pravilnik
Dostopnost