Angleščina

Dijaki naše šole se učijo angleščino kot prvi tuji jezik, ki je obenem tudi obvezni predmet na maturi. Pomembnosti znanja angleščine se danes dijaki zavedajo bolj kot kadarkoli, saj jim aktivno znanje jezika še kako koristi pri iskanju službe, odpira jim okno v svet, ki tako res postaja globalna vas.

Aktivno znanje jezika dijakom omogoča tudi branje literature v originalu, sodelovanje pri mednarodnih projektih, potovanje v dežele, kjer je angleščina materni jezik, tako v okviru OIV kot tudi individualno med počitnicami.

Tekmovanja

Vsa leta uspešno sodelujemo na državnih tekmovanjih iz angleškega jezika za tretješolce, zadnja leta pa tudi na državnih tekmovanjih za drugošolce, ki se pomerijo v snemanju filma v angleščini na predpisano temo.

Od leta 2004 so tretješolci prejeli 15 zlatih, 19 srebrnih in 20 bronastih priznanj. Največji uspeh je dosegel Miha Simoniti, ki je v šolskem letu 2004/2005 osvojil 1. mesto. Štirje dijaki z zlatim priznanjem (Sandra Knez, Andraž Nendl, Staš Kotarac Guček in Jaka Javernik) pa so dosegli tretje mesto.

V šolskem letu 2010/2011 so naši drugošolci prvič sodelovali na državnem tekmovanju v snemanju angleških kratkih filmov. Vsako leto društvo IATEFL predpiše temo in žanr filma. Skupine od 3 do 5 dijakov nato posnamejo kratek film v angleščini, v katerega morajo vključiti tudi predpisane besede. V prvem letu so naši dijaki osvojili bronasto priznanje, v naslednjih letih pa še 6 srebrnih priznanj.

Tretješolci so bili izjemno uspešni na regijskem tekmovanju v šolskem letu 2019/2020, saj se jih kar 7 uvrstilo na državno tekmovanje, ki bi moralo potekati v marcu 2020, a je bilo zaradi zaprtja šol odpovedano. Dijaki 2. g so v konkurenci 25 filmov s svojim filmom A Day in Life of a Non-Superhero  dosegli odlično 3. mesto, za kar so prejeli srebrno priznanje.

Dostopnost