Dijaška skupnost

Na volitvah, ki so bile v torek, 22. septembra 2020, je bil za predsednika Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju izvoljen Timon Povše Tašić, dijak 4. e-razreda. Na prvi redni seji z novim vodstvom je bil za podpredsednika izbran Tim Mikola (4. c), tajnica je postala Živa Lilija (3. c), blagajnik pa Kamil Wahibi (4. g).

Svet DS I. gimnazije v Celju sestavljajo predstavniki posameznih letnikov. Predstavniki posameznega letnika so:

  • 1. letnik – Taja Čerčnik (1. č)
  • 2. letnik – Ana Vranc (2. f)
  • 3. letnik – Pia Lilija (3. c)
  • 4. letnik – Špela Bošnjak (4. g)

 

Predstavniki dijakov naše gimnazije si prizadevamo za čim uspešnejše delovanje Dijaške skupnosti, za sodelovanje med dijaki ter za učinkovito in takojšnje reševanje morebitnih problemov.

Letošnja predstavnika dijakov v Svetu šole sta Jon Žnidarčič (3. b) in Max Jerovčnik (2. č).

Mentorja Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju sta Silvestar Ovčar, prof., in Ana Lavbič, prof.

Volitve v organe Dijaške skupnosti izvedemo na začetku vsakega šolskega leta, ko predsedstvo Dijaške skupnosti pripravi letni delovni načrt, v katerem opredeli prednostne naloge in cilje aktualnega šolskega leta.

Delovanje Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju določa Statut Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju.

Priloženi dokumenti:

Statut Dijaške skupnosti
Dostopnost