Dijaška skupnost

Na volitvah, ki so bile v torek, 12. septembra 2023, je bil za predsednika Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju izvoljen Žan Luka Umičevič, dijak 4. c-razreda. Podpredsednica je postala Lana Mastnak (4. e), tajnica pa Lamija Berisalić (4. c).

Predstavnici dijakov v Svetu šole sta Taja Čerčnik (4. č) in Sofiya Tyutyunnyk (3. a).

Svet Dijaške skupnosti sestavljajo predstavniki letnikov:

  1. letnik – Lana Lampret (1. e)
  2. letnik – Lea Vrečko (2. f)
  3. letnik – Tjaša Sluga (3. g)
  4. letnik – Sara Jovanović (4. d)

Predstavniki dijakov naše gimnazije si prizadevajo za čim uspešnejše delovanje Dijaške skupnosti, za sodelovanje med dijaki ter za učinkovito in takojšnje reševanje morebitnih problemov.

Mentorica Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju je Ana Lavbič, prof.

Volitve v organe Dijaške skupnosti izvedemo na začetku vsakega šolskega leta, ko predsedstvo Dijaške skupnosti pripravi letni delovni načrt, v katerem opredeli prednostne naloge in cilje aktualnega šolskega leta.

Delovanje Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju določa Statut Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju.

 

 

 

Priloženi dokumenti:

Statut Dijaške skupnosti
Dostopnost