Dijaška skupnost

Na volitvah, ki so bile v torek, 21. septembra 2021, je bila za predsednico Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju izvoljena Sonja Drofenik, dijakinja 3. g-razreda. Na prvi redni seji z novim vodstvom je bila za podpredsednico izbrana Julija Trobina (3. g), tajnica pa je postala Zala Velenšek (3. g).

Svet DS I. gimnazije v Celju sestavljajo predstavniki posameznih letnikov. To so:

  • letnik – Sofiya Tyutyunnyk (1. a)
  • letnik – Taja Čerčnik (2. č)
  • letnik – Ana Vranc (3. f)
  • letnik – Pia Lilija (4. c)

 

Predstavniki dijakov naše gimnazije si prizadevajo za čim uspešnejše delovanje Dijaške skupnosti, za sodelovanje med dijaki ter za učinkovito in takojšnje reševanje morebitnih problemov.

Predstavnika dijakov v Svetu šole sta Jon Žnidarčič (4. b) in Max Jerovčnik (3. č).

Mentorica Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju je Ana Lavbič, prof.

Volitve v organe Dijaške skupnosti izvedemo na začetku vsakega šolskega leta, ko predsedstvo Dijaške skupnosti pripravi letni delovni načrt, v katerem opredeli prednostne naloge in cilje aktualnega šolskega leta.

Delovanje Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju določa Statut Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju.

Priloženi dokumenti:

Statut Dijaške skupnosti
Dostopnost