Dijaška skupnost

Na volitvah, ki so bile 11. oktobra 2019, je bil za predsednika Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju izvoljen Matevž Vrunč Irman, dijak 4. č-razreda. Na prvi redni seji z novim vodstvom je bil za podpredsednika izbran Valentin Šeško (4. f), za tajnico smo izbrali Laro Bezgovšek (4. č).

Svet DS I. gimnazije v Celju sestavljajo predstavniki posameznih letnikov. Predstavniki posameznega letnika so:

  • 1. letnik – Ana Vranc (1. f)
  • 2. letnik – Jon Žnidarčič (2. b)
  • 3. letnik – Špela Bošnjak (3. g)
  • 4. letnik – Nives Kolenc (4. a)

Predstavniki dijakov naše gimnazije si prizadevamo za čim uspešnejše delovanje dijaške skupnosti, za sodelovanje med dijaki ter za učinkovito in takojšnje reševanje morebitnih problemov.

Letošnja predstavnika dijakov v Svetu šole sta Maja Iršič (4. č) in Gašper Strahovnik (3. f).

V Dijaški organizaciji Slovenije bo Dijaško skupnost I. gimnazije v Celju zastopal Timotej Klinc (4. e).

Mentor Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju: Silvestar Ovčar, prof.

Volitve v organe dijaške skupnosti izvedemo na začetku vsakega šolskega leta, ko predsedstvo dijaške skupnosti pripravi letni delovni načrt, v katerem opredeli prednostne naloge in cilje aktualnega šolskega leta.

Delovanje Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju določa Statut Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju.

Priloženi dokumenti:

Status dijaške skupnosti
Dostopnost