Dijaška skupnost

Na volitvah, ki so bile v ponedeljek, 26. septembra 2022, je bil za predsednika Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju izvoljen Max Jerovčnik, dijak 4. č-razreda. Podpredsednica je Sara Jovanović (3. d), tajnik pa Žan Luka Umičevič (3. c).

Svet DS I. gimnazije v Celju sestavljajo predstavniki posameznih letnikov. Predstavniki posameznega letnika so:

  • 1. letnik – Lea Vrečko (1. f)
  • 2. letnik – Sofiya Tyutyunnyk (2. a)
  • 3. letnik – Taja Čerčnik (3. č)
  • 4. letnik – Ana Vranc (4. f)

 

Predstavniki dijakov naše gimnazije si prizadevamo za čim uspešnejše delovanje Dijaške skupnosti, za sodelovanje med dijaki ter za učinkovito in takojšnje reševanje morebitnih problemov.

Letošnja predstavnika dijakov v Svetu šole sta Sofiya Tyutyunnyk (2. a) in Max Jerovčnik (4. č).

Mentorica Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju je Ana Lavbič.

Volitve v organe Dijaške skupnosti izvedemo na začetku vsakega šolskega leta, ko predsedstvo Dijaške skupnosti pripravi letni delovni načrt, v katerem opredeli prednostne naloge in cilje aktualnega šolskega leta.

Delovanje Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju določa Statut Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju.

 

Priloženi dokumenti:

Statut Dijaške skupnosti
Dostopnost