Ekskurzije

Beneški bienale

Umetnostna zgodovina (UZG) je na naši šoli izbirni maturitetni predmet že od šolskega leta 1995/1996. Predmet vključuje številne oglede mest, njihovih umetnostnozgodovinskih spomenikov in razstav.

Najstarejša likovna prireditev na svetu, ki jo z dijaki redno obiskujemo od leta 1995, je Beneški bienale sodobne umetnosti, ki obstaja že od leta 1895. Začeli smo torej ob stoletnici te znamenite prireditve, ki nas vedno znova navdušuje in navdihuje. Tako lahko Beneški bienale štejemo za najstarejšo prireditev, ki jo z dijaki redno obiskujemo, torej je za nas prav zares tradicionalna.

 

Druge ekskurzije

UZG je predmet, pri katerem so srečanja z originalnimi umetninami nujna, saj lahko šele tako spoznamo in doživimo njihovo vrednost. Od šolskega leta 2011/2012 se na maturi zahteva umetnostnozgodovinski praktikum, pri katerem mora vsak dijak v pisni obliki pripraviti celostno analizo izbrane umetnine, ki jo na terenu tudi ustno predstavi svoji skupini. Praktikume vključujemo v enodnevne ekskurzije po Sloveniji (Celje, Ljubljana) in tujini (Dunaj, Benetke, Milano). Predstavitve dijakov so res kvalitetne.

Da bi umetnostnozgodovinske spomenike spoznali in situ, se vedno znova podajamo na krajšo ali daljšo pot. Najbližje nam je seveda naše mesto Celje z razstavami v Likovnem salonu in Galeriji sodobne umetnosti, pa tudi z urbanistično zasnovo starega mestnega jedra ter mestnimi znamenitostmi.

Med krajšimi ekskurzijami izven Celja sta ogleda Rimske nekropole v Šempetru in Rifnika nad Šentjurjem.

Pogosto se odpravimo na ekskurzije v Ljubljano, ki s svojim pestrim kulturnim programom ponuja možnosti ogleda razstav v najpomembnejših nacionalnih razstaviščih, kot so Narodna galerija, Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti. Seveda obiskujemo tudi druga razstavišča in mestne znamenitosti. Včasih nam pripravijo tudi kakšne likovne delavnice. Še posebej naj omenim Mednarodni grafični center, kjer redno obiskujemo najstarejšo bienalno prireditev Mednarodni grafični bienale.

 

Na ogled dobre razstave se podamo tudi v tujino, kjer si ogledamo kakšen zanimiv umetnostnozgodovinski spomenik. Tako smo bili že večkrat na enodnevnih ekskurzijah na Dunaju, v Milanu, Benetkah ali Ravenni. Pritegnejo nas razstave velikih umetnikov, kot so Picasso, Michelangelo, Monet, Magritte, Frida Kahlo, Schiele, Klimt, Dürer, Bernini, Caravaggio. Na takšne razstave ni treba vedno le v tujino, saj smo razstave Dürerja, Goye, Giotta, Leonarda, Rembrandta, Lautreca, Chagalla, Picassa, Dalíja, Hundertwasserja in še koga videli tudi v Ljubljani.

Organizirali smo tudi večdnevne umetnostnozgodovinske, pa tudi latinsko-umetnostnozgodovinske ekskurzije. Bili smo v Pragi, na gradovih Karlštejn, Konopište in Hluboka, spet drugič v Rimu, Vatikanu, Neaplju, Pompejih, Paestumu in Firencah ter na ekskurziji na Siciliji. Kakšno dobro ekskurzijo včasih tudi ponovimo.

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 nam je nekaj dobrih ogledov razstav in mest zaradi nevarnosti širjenja okužbe s koronavirusom žal odpadlo. A v prihodnje, ko bodo razmere dopuščale, se bomo zopet podali na krajše in daljše umetnostnozgodovinske poti.

 

 

 

 

Dostopnost