Kemijski krožek

Kemijski krožek je na šoli začel delovati v šolskem letu 2005/2006. Dijaki, ki imajo radi kemijo, z veseljem obiskujejo krožek, saj se veliko naučijo. Ne le kemije, tudi marsikaj koristnega za življenje. V sodobnem pedagoškem jeziku bi to imenovali avtentično in sodelovalno učenje, timsko delo, razvijanje naravoslovnih kompetenc. Najsodobnejša pedagoška priporočila v krožku uspešno in zelo prijetno udejanjamo v praksi. Članov krožka je vsako leto več, narašča tudi pestrost dela in idej. Z dijaki se aktivno vključujemo v predstavitve naše gimnazije osnovnošolcem na informativnih dnevih v šoli in zunaj nje.

Dijaki imajo možnost natančneje spoznati eksperimentalno-raziskovalno delo. Da bi bilo delo kvalitetno, je treba usvojiti laboratorijske spretnosti in tehnike. Vsako šolsko leto v okviru letnega delovnega načrta izberemo določeno temo, ki jo raziskujemo.

Leto 2011 je bilo za kemike zelo pomembno. Proglašeno je bilo za Mednarodno leto kemije, zato smo ga ustrezno obeležili z razstavami, s katerimi smo predstavljali različna področja kemije. V šolskem letu 2011/2012 je dijak 4. letnika Blaž Podgoršek v okviru kemijskega krožka izdeloval umetniške sveče. Svoje delo je zaključil s prodajo teh sveč na dobrodelnem koncertu Melodija plamena, izkupiček od prodaje pa je namenil pomoči potrebnemu fantu.

V šolskem letu 2012/2013 smo se lotili ročne izdelave papirja. Oplemenitili smo ga z mikrokapsulami, ki smo jih sami izdelali v šolskem laboratoriju. Prav tako se trudimo odgovoriti na številna »eksperimentalna« vprašanja, za katera pri rednih urah ni dovolj časa. V šolskem letu 2012/2013 se je krožek priključil projektu Nadarjeni, torej bo deloval tudi v prihodnje in bo navdušenim mladim kemikom omogočal razvijanje kemijskih sposobnosti.

Rdeča nit aktivnosti šolskega leta 2013/2014 je bila negovalna kozmetika, s poudarkom na izdelavi naravnih mil s preverjanjem obstoječih in iskanjem novih receptur.

Ker je bilo leto 2014 Mednarodno leto kristalografije, smo z dijaki v šolskem letu 2014/2015 veliko časa posvetili prav izdelovanju različnih kristalov, ki so nam zelo lepo uspeli. Na srečanjih so nas razveseljevale barvne svetlobne reakcije kemiluminiscence in dišeči ter goreči estri. Ob novem letu smo okrasili kemijsko učilnico s kemijsko jelko. Za informativni dan smo pripravili predstavitve poskusov in plakat o delu krožka.

V šolskem letu 2015/2016 smo izdelovali domača čistila, izvajali zanimive poskuse in bili ob koncu šolskega leta nagrajeni z zanimivim zaključkom krožka v sodelovanju z biologi in fiziki.

Poglavitna aktivnost v letu 2016/2017 je bila izvedba zanimivih poskusov, poleg tega pa so se dijaki aktivno vključili tudi v predstavitve naše gimnazije osnovnošolcem, sodelovali na informativnem dnevu … Dijaki so se med seboj spoznavali in sklepali prijateljstva.

V šolskem letu 2017/2018 smo dokazovali elemente in spojine I. in II. skupine periodnega sistema. Najbolj so bili dijaki navdušeni nad plamenskimi reakcijami. V predprazničnih novoletnih dneh smo naredili že tradicionalno kemijsko smrečico in jo postavili na ogled v kemijsko učilnico. Dijaki kemijskega krožka so aktivno sodelovali na kemijskih delavnicah za osnovnošolce, prav tako so bili aktivni na informativnem dnevu, saj so z atraktivnimi poskusi vzbudili veliko zanimanja med osnovnošolci in njihovimi starši. V okviru dneva odprtih vrat smo obiskali Urad za meroslovje v Celju.

V šolskem letu 2018/2019 smo se ukvarjali z različnimi metodami ločevanja snovi (papirna, tankoplastna in kolonska kromatografija, sublimacija, …), dokazovali elemente in spojine VII. skupine periodnega sistema, opazovali njihove lastnosti, …

Leto 2019, ko mineva 150 let od nastanka periodnega sistema kemijskih elementov, so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto periodnega sistema in člani kemijskega krožka so zato izdelali plakat za veliki pano. Periodni sistem elementov je za kemika osnovno orodje za znanstveno komunikacijo.

V šolskem letu 2019/2020 smo izvajali zanimive poskuse, preizkušali staro, a zanimivo fotografsko tehniko s profesorico Vesno Milojević in s tem bomo nadaljevali tudi naslednje šolsko leto.

Ob novem letu smo izdelali »kemijsko smreko«, narejeno iz laboratorijskih pripomočkov. Ta vsako leto krasi kemijsko učilnico.

Dijaki, ki so obiskovali krožek, so pomagali pri izvedbi osnovnošolskih delavnic, na katerih so osnovnošolci izvajali poskuse, naši dijaki pa so jim pri tem pomagali. Učenci so z nekaterimi dijaki navezali res pristne stike, od njih so dobili tudi veliko informacij o naši šoli.

Pri krožku smo se intenzivno pripravili tudi na informativni dan – dijaki so aktivno sodelovali pri delu v laboratoriju in bili pravi mentorji osnovnošolcem.

Dostopnost