Izjava o dostopnosti

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

I. gimnazija v Celju se zavezuje omogočati dostopnost za spletno stran: www.prvagim.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran. Spletna stran je skladna s priporočili WCAG 2.1 nivo AA. Spletna stran vsebuje zunanje vtičnike (Facebook, Youtube, 3D sprehod, odjava malice, …), ki so za slepe uporabnike lahko slabše dostopni. Ker to niso naši izdelki, jih ne moremo prilagoditi.

Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila. Izjema so besedila pravnih predpisov, ki jih črpamo iz drugih virov.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
 • Navigacija s tipkovnico.
 • Predvidljivo delovanje spletišča.
 • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

Portal vsebuje tudi namenski vtičnik “Dostopnost”. Slabovidnim je na voljo možnost izbiranja:

 • Kontrastnih barvnih shem:
  – svetel tekst na temni podlagi,
  – temen tekst na svetli podlagi.
 • Izpis vsega besedila v posebej berljivi pisavi.
 • Povečanja pisave za več stopenj.
 • Podčrtanja povezav.
 • Ustavitve vsega gibanja.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.prvagim.si je usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin.

Manj dostopne vsebine (splošno):

Na nekaterih mestih spletne strani je barvni kontrast neustrezen (premajhen). Razlog za to je CGP celostne podobe I. gimnazije v Celju. Ob prvi večji prenovi tega CGP-ja bo poskrbljeno tudi za omogočanje ustreznih barvnih kontrastov. Trenutno je omogočena možnost izbire kontrasta preko namenskega vtičnika Dostopnost.

Nekateri dokumenti so kot priponke objavljeni v PDF, Excel, Word formatih in podobno, ki za uporabnike bralnika zaslona niso v celoti dostopni. Vir tovrstnih dokumentov so zunanji ponudniki, zato bo dostopnost tovrstnih objav omogočena takoj, ko bo to rešeno pri zunanjih ponudnikih.

Nekateri naslovi na spletni strani so sestavljeni iz dveh vrstic, ki jih bralnik zaslona uporabniku prebere skupaj brez upoštevanja ločil.

Uporabnik je v nekaterih primerih preusmerjen na zunanje strani (Moodle, eAsistent, 3D sprehod), ki niso nujno ustrezno dostopne. Ker to niso naši izdelki, jih ne moremo prilagoditi.

Gnezdenje naslovnih oznak poglavij (Naslovi ali Headings) na nekaterih mestih spletne strani ne sledi priporočenemu zaporedju.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti je bila pripravljena 21. 2. 2020. Metoda, ki smo jo pri oblikovanju te izjave uporabili je samoocena.

Povratne in kontaktne informacije

Vsa vprašanja ali komentarje povezane s spletno dostopnostjo nam pošljite na e-pošto ino@prvagim.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18), lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča inšpektorju na Upravi RS za informacijsko varnost.

Izvršilni postopek

Izvršilni organ za morebitne postopke je Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo in informatiko, Uprava za informacijsko varnost, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, gp.mju@gov.si.

Nedostopna vsebina na spletnem mestu

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.
 • Programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila).
 • Različne kompleksne tabele s podatki.
 • Naloženi dokumenti.
 • Grafične vsebine, ki so pripravljene iz strani naših dijakov.
Dostopnost