MEPI v šolskem letu 2018/2019

MEPI morda pomeni: marljivi, entuziastični, pogumni, iznajdljivi. Prav gotovo pomeni to in še veliko več.

MEPI je edinstven; je netekmovalen, zabaven in uravnotežen program, ki mladim omogoča, da odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale.

V letošnjem šolskem letu je v programu 25 dijakov in dijakinj, ki so sprejeli izziv, da napredujejo po lastnih zmogljivostih. Timu MEPI-mentoric sta se pridružili profesorici Marjetka Pinterič in Urška Pristovšek. Slovenska vojska nam je odobrila sodelovanje z vojakom Mirom  Strmčnikom iz Vojašnice Franc Rozman Stane. Za nas je bilo sodelovanje dragocena izkušnja in velik pomoč pri izvedbi pustolovskih odprav.

Organizirali smo redna mesečna srečanja, ki so bila namenjena  delu na izbranih področjih in pripravljalnih treningih za pustolovske odprave. Veliko pozornost smo namenili skupinski dinamiki in veščini, kako si postaviti cilj, da je specifičen, merljiv, realen, atraktiven in časovno dosegljiv.

Za prepoznavnost programa in dobro komunikacijo med nami je poskrbel srebrnik Nejc Špeglič, ki je v okviru svojega prostovoljnega dela zasnoval  MEPI stran I.  gimnazije v Celju., ki je bila uradno predstavljena septembra 2018. Veselimo se njegovih doživetij na Mauritiusu, kamor odhaja poleti na PNP (projekt neznani prijatelj), ki je del zlate stopnje.

Letos smo imeli za pustolovsko odpravo eno skupino udeležencev na bronasti stopnji, dve skupini na srebrni in eno skupino na zlati stopnji.

Trasa bronaste poskusne odprave: Rimske Toplice–Lisca–Dom na Bohorju, srebrna stopnja pa je dodala še en dan, in sicer Dom na Bohorju–Podsreda.

Trasa kvalifikacijske odprave je potekala na območju Zgornje Savinjske doline z začetkom pri rojstni hiši Karla Destovnika Kajuha v  Šoštanju. Skupina zlatnikov je na tej trasi opravila poskusno odpravo, ki poteka štiri dni.

Veselimo se in pripravljamo za našo prvo zlato odpravo na Madeiri, kamor potujemo v mesecu oktobru 2019.  Naši zlatniki so: Nika Brance, 2. d, Jan Koren in Lovro Drofenik, 2. g, Matjaž Pinter in Aljaž Mavrič, 2. c, ter Luka Mak, 2. c.

Sklepati kompromise, reševati konflikte, poslušati drug drugega, stopiti iz »cone udobja«, odkrivati lastne talente, vztrajati, načrtovati, biti empatičen, odgovoren, sočuten … vse to in še veliko več je MEPI.

Bernarda Jug, prof., koordinatorica programa MEPI

 

 

Dostopnost