Raziskovalna dejavnost

»Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.«  (Albert Einstein)

Quotlinguascalles, tothominesvales; Vpliv globalizacije na trgovsko ponudbo v Celju; Leče v fotovoltaiki – realnost ali fantazija?; Možgani, čudežni zdravnik; Nanočiščenje avtomobilov – da ali ne?; Kvantitativno določanje nekaterih kationov v različnih vrstah slovenskega piva z metodo atomske absorbcijske spektrometrije; Zaščita pred UV-sevanjem. To so le nekateri naslovi raziskovalnih nalog, ki so jih izdelali naši dijaki. V srednji šoli ni pomembna le količina pridobljenega znanja, ampak tudi uporabnost znanja in stopnja ustvarjalnosti, kreativnosti ter vedoželjnosti. Prav to pa so vrline, ki jih mladi dobijo z raziskovalnim delom.

Raziskovalna dejavnost ima na naši šoli že dolgo tradicijo. Gibanje Mladi za Celje se je pred več kot tridesetimi leti rodilo prav na naši gimnaziji, sprva samo v okviru naravoslovja, pozneje se je razširilo na vsa ostala področja. Čemu raziskovati? Odgovore bi lahko nizali v nedogled; predvsem zato, da se dijaki naučijo metodičnega zbiranja in obdelave podatkov, da odkrivajo nove probleme, s pomočjo analize in sinteze prihajajo do novih spoznanj ter se urijo v metodologiji raziskovalnega dela. Nagrajena naloga šteje kot referenca za Zoisovo štipendijo in lahko nadomesti interni del mature. Mentorji raziskovalnih nalog, profesorji I. gimnazije v Celju, dijakom raziskovalcem pomagamo, včasih priskočijo na pomoč tudi strokovnjaki drugih inštitucij.

Na dosežke naših mladih raziskovalcev smo lahko upravičeno ponosni, saj se njihove naloge po kvaliteti merijo z nalogami na univerzitetni ravni in se, praviloma, na občinskem in državnem nivoju uvrščajo v sam vrh.

Koordinatorica: Nataša Marčič

Kontakt: natasa.marcic@gmail.com

Pomembni datumi

  • 6. november 2020 – rok za oddajo predprijav na šoli
  • 11. januar 2021 – končne prijave
  • 19. april 2021 – oddaja nalog
  • 6. maj 2021 – občinsko srečanje in javni zagovor na Šolskem centru Celje/na daljavo
  • 14. maj 2021 – prijava nalog za državno srečanje
  • 28./29. junij 2021 – državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti/na daljavo

Raziskovalne naloge

Priloženi dokumenti:

Navajanje literature pri raziskovalnih nalogah Nova PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE RAZISKOVALNE NALOGE Metodologija raziskovalnega dela Obrazec za prijavo 2020/2021 Navodila za izdelavo PP Fotografije z okrogle mize "Celje - mesto mladinskega raziskovanja 2016" Okrogla miza "Celje - mesto mladinskega raziskovanja 2016 Okrogla miza "Celje - mesto mladinskega raziskovanja 2016
Dostopnost