Raziskovalna dejavnost

»Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.«  (Albert Einstein)

Quotlinguascalles, tothominesvales; Vpliv globalizacije na trgovsko ponudbo v Celju; Leče v fotovoltaiki – realnost ali fantazija?; Možgani, čudežni zdravnik; Nanočiščenje avtomobilov – da ali ne?; Kvantitativno določanje nekaterih kationov v različnih vrstah slovenskega piva z metodo atomske absorbcijske spektrometrije; Zaščita pred UV-sevanjem. To so le nekateri naslovi raziskovalnih nalog, ki so jih izdelali naši dijaki. V srednji šoli ni pomembna le količina pridobljenega znanja, ampak tudi uporabnost znanja in stopnja ustvarjalnosti, kreativnosti ter vedoželjnosti. Prav to pa so vrline, ki jih mladi dobijo z raziskovalnim delom.

Raziskovalna dejavnost ima na naši šoli že dolgo tradicijo. Gibanje Mladi za Celje se je pred več kot tridesetimi leti rodilo prav na naši gimnaziji, sprva samo v okviru naravoslovja, pozneje se je razširilo na vsa ostala področja. Čemu raziskovati? Odgovore bi lahko nizali v nedogled; predvsem zato, da se dijaki naučijo metodičnega zbiranja in obdelave podatkov, da odkrivajo nove probleme, s pomočjo analize in sinteze prihajajo do novih spoznanj ter se urijo v metodologiji raziskovalnega dela. Nagrajena naloga šteje kot referenca za Zoisovo štipendijo in lahko nadomesti interni del mature. Mentorji raziskovalnih nalog, profesorji I. gimnazije v Celju, dijakom raziskovalcem pomagamo, včasih priskočijo na pomoč tudi strokovnjaki drugih inštitucij.

Na dosežke naših mladih raziskovalcev smo lahko upravičeno ponosni, saj se njihove naloge po kvaliteti merijo z nalogami na univerzitetni ravni in se, praviloma, na občinskem in državnem nivoju uvrščajo v sam vrh.

Koordinatorica: Nataša Marčič

Kontakt: natasa.marcic@gmail.com

Rokovnik 46. leta mladinskega raziskovalnega dela Mladi za Celje:

– 10. november 2023 – rok za oddajo predprijav na šoli

– 8. januar 2024 – končne prijave

– 13. marec 2024 – oddaja nalog

– 27. marec 2024 – občinsko srečanje in javni zagovor na Šolskem centru Celje

– 10. april 2024 – prijava in oddaja raziskovalnih nalog za Državno srečanje mladih raziskovalcev (predvidoma) v Murski Soboti

– 16. maj 2024 – državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti

Več na: http://www.mladizacelje.si/ in na šolski spletni strani https://www.prvagim.si/raziskovalna-dejavnost

Priloženi dokumenti:

Razpis 2023-24 Predlogi tem Nova PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE RAZISKOVALNE NALOGE Navajanje literature pri raziskovalnih nalogah Metodologija raziskovalnega dela Navodila za izdelavo PP
Dostopnost