Nova kultura preverjanja in ocenjevanja

Od leta 2009 do leta 2011 je v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo na naši gimnaziji potekal inovacijski projekt Nova kultura preverjanja in ocenjevanja znanja. V okviru projekta smo se seznanili z različnimi pristopi preverjanja in ocenjevanja znanja, poiskali smo primerne nove oblike ocenjevanja znanja, jih preučili ter vključili v svoje delo.

Izpeljali smo projektne dneve, ki smo jih v preteklosti že izvajali, v njihovem sklopu poudarili iskanje procesnega znanja in na podlagi tega postavili nove kriterije ocenjevanja znanja. V okviru medpredmetnih povezav smo lahko iste vsebine preverili in ocenili pri različnih predmetih. Poudarjali smo pomen samoocenjevanja in dijake navajali, da sami kritično ocenijo svoje znanje. Da bi dijakom pomagali doseči čim boljši uspeh, smo veliko pozornosti namenili tudi učenju učenja in izdali knjižico z navodili za učenje z naslovom Za brihtnejše glave.  

Dostopnost