#vstopivsvetkajuha Vpis na I. gimnazijo v Celju

PROGRAMI NA I. GIMNAZIJI V CELJU 2023/2024

– Splošna gimnazija: Splošna gimnazija (video)

NOVOST: Evrooddelek

– Klasična gimnazija: Klasična gimnazija (video)

– Športni oddelek: Športni oddelek gimnazije (video)

– Umetniška gimnazija, glasbena smer: Umetniška gimnazija – glasbena smer (video)

– Umetniška gimnazija, glasbena smer (vzporedno izobraževanje)

 

Znani bivši kajuhovci ti lahko pomagajo pri odločitvi (video)

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Dodatna pogoja za vpis v Umetniško gimnazijo sta:

 1. Uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenosti

– Preizkusi bodo potekali v marcu 2023 (o natančnejših razporeditvah boste prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom).

Prijavnico za preizkus pošljite po klasični pošti (I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje) najkasneje do 2. 3. 2023. 

Ker se zavedamo, da je pri odločitvi za vpis na program umetniške gimnazije – glasbene smeri ključen tudi odnos s profesorji in stik z novim učnim okoljem, vas vabimo, da se udeležite PRIPRAV ZA SOLFEGGIO, INDIVIDUALNIH SREČANJ S PROFESORJI INSTRUMENTA TER NA OGLED GLASBENE ŠOLE CELJE, kjer izvajamo strokovni del predmetov programa umetniške gimnazije, glasbena smer.

Novembra 2022 začenjamo s pripravami na sprejemne preizkuse za predmet solfeggio. PRIPRAVE na sprejemni preizkus ZA SOLFEGGIO izvajamo vsak ponedeljek (pričetek 14. 11. 2022) ob 18.30 v Glasbeni šoli Celje, Slomškov trg 10, v učilnici 35. Prijave na priprave so obvezne preko elektronske pošte na  naslov: pomocnicaravnatelja@gscelje.si.

Po predhodnem dogovoru je možno INDIVIDUALNO SREČANJE S PROFESORJI INSTRUMENTOV.

Vabljeni, da se dogovorite za termin: pomocnicaravnatelja@gscelje.si

2. Potrdilo o psihofizični sposobnosti za vpis

– Potrdilo potrebujete, če igrate pihala, trobila oziroma tolkala.

– Za predmet petje je potrebno zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa).

– Za ostale inštrumente potrdila ne potrebujete.

Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik.

 

ŠPORTNI ODDELEK

Pogoja za vpis v športni oddelek sta:

1. Športni dosežek

Kandidati morate biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

2. Zdravniško potrdilo

Izda ga osebni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa.

Na šolo morate poslati:

potrdilo nacionalne panožne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,

izjavo trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico,

– zdravniško potrdilo.

 

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati bomo izdali Potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Športno dokumentacijo pošljite po klasični pošti (I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje) najkasneje do 2. 3. 2023.

 

Priloženi dokumenti:

Pomembni datumi vpisnega postopka Predmetnik Omejitve vpisa v preteklih letih Prijava na preizkus glasbene nadarjenosti Prošnja za priznanje opravljene obveznosti za glasbenike Potrdilo nacionalne panožne športne zveze Izjava trenerja o sodelovanju š športnim koordinatorjem Prijavnica za vpis v srednjo šolo Izjava za prenos prijavnice
Dostopnost