Pomladni koncert pevskega zbora

Na pomladnem koncertu, ki ga pevski zbor izvede v aprilu ali maju, lahko poslušalci prisluhnejo tehtnejšemu a cappella programu, ki ga sestavljajo umetne pesmi in pesmi slovenske ljudske zapuščine.

Pevski zbor se tradicionalno poslovi od pevcev četrtošolcev in se jim zahvali za njihov trud in prispevek h kvaliteti zborovskega petja na šoli.

Dostopnost