Astronomski krožek

Vsebine iz astronomije so za večino srednješolcev zelo zanimive. Pri pouku se z njimi srečajo pri zemljepisu in fiziki. Astronomski krožek ponuja možnost poglabljanja in nadgradnje znanja astronomije.

Danes je astronomijo mogoče spoznavati s pomočjo knjig, oddaj na televiziji, različnih predavanj in seveda z internetom. Še vedno pa velja, da nam opazovanje astronomskih pojavov in dogodkov najbolj pomaga razumeti skrivnosti vesolja. Veliko pojavov je vsakdanjih in preprostih, spet drugi so nenavadni in zahtevajo precej opazovanja, razmišljanja in včasih tudi računanja, da jih razumemo. Pri krožku največ časa posvečamo ravno takšnim pojavom.

Srečujemo se tedensko in prvo polovico šolskega leta posvetimo pripravam na tekmovanja iz znanja astronomije. Na tekmovanjih (v organizaciji DMFA) in Sanktpeterburški olimpijadi redno dosegamo najvišja priznanja. V preteklih letih smo že večkrat  tekmovali tudi na svetovni astrofizikalni olimpijadi. Krištof Skok je leta 2014 na astrofizikalni olimpijadi v Grčiji osvojil srebrno medaljo.

Pri astronomskem krožku so lahko uspešni dijaki, ki so pripravljeni razmišljati o astronomskih temah, kritično in aktivno sodelovati pri načrtovanju opazovanja, doma samostojno izvesti sistematično opazovanje, zapisovati ugotovitve in rezultate, brskati po internetu, revijah in drugi strokovni literaturi, sestavljati poročila, poročati o pojavih …

Pri krožku redno sledimo aktualnim dogodkom iz astronomije in o pomembnejših dogodkih obveščamo dijake in profesorje na šoli.

Ponosni smo na naš zmogljiv teleskop, ki nam omogoča globlji pogled v vesolje. Teleskop tipa  Newton, s premerom primarnega zrcala 25 cm, redno uporabljamo pri naših nočnih opazovanjih. Vsako šolsko leto večkrat opazujemo nočno nebo na astronomski opazovalnici Prevorje, kjer običajno tudi zaključimo šolsko leto.

Mentor astronomskega krožka: Roman Ocvirk, prof.

Dostopnost