Strokovne ekskurzije in tabori

Enodnevne strokovne ekskurzije

V posameznem šolskem letu organiziramo različne enodnevne strokovne ekskurzije. Dijaki posameznega letnika se udeležijo vsaj ene enodnevne strokovne ekskurzije, ki so v večini medpredmetne. Dijaki spoznavajo pokrajino iz različnih zornih kotov, tako naravnogeografskih kot tudi družbenih – opazujejo, analizirajo, rešujejo učne liste … Po opravljeni ekskurziji sledi še analiza opravljenega dela.

V zadnjih letih se dijaki drugih letnikov udeležujejo ekskurzije v Škocjanske jame in Primorje, s katero se povezujejo biologija, kemija in geografija, dijaki tretjih letnikov pa ekskurzije v Trst, s katero se povezujejo slovenščina, zgodovina in geografija.

Občasno organiziramo tudi enodnevne ekskurzije po Sloveniji (v okviru umetnostne zgodovine) in strokovne ekskurzije, ki so namenjene dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz geografije, umetnostne zgodovine in biologije. Tako smo z dijaki že bili v Zasavju, na Ljubljanskem barju, v Benetkah, na Dunaju, v Krapini …

Večdnevne strokovne ekskurzije

Večdnevne strokovne ekskurzije imajo na I. gimnaziji v Celju dolgoletno tradicijo. Izvajati smo jih začeli pred petnajstimi leti z ekskurzijo na Dunaj. Tej destinaciji so v naslednjih letih sledile številne ekskurzije: v London, na Škotsko, v Pariz, na Sicilijo, v Rim, na Poljsko, v Prago, Madrid in Barcelono, na Nizozemsko, v Belgijo in Nemčijo, na Irsko, v Švico, Srbijo in Makedonijo … V zadnjih letih je organizacija ekskurzij bolj načrtna, poenotena in transparentna. Strokovni aktivi najprej pripravijo predloge destinacij, na osnovi katerih izvedemo javni razpis, na katerega se turistične agencije prijavijo. Med ponudbami posebna komisija izbere najprimernejše. Na razrednih urah dijakom predstavimo vse destinacije za posamezno šolsko leto. Dijaki se odločijo po svojih željah in interesih. Če se jih na posamezno destinacijo prijavi dovolj, ekskurzijo tudi izpeljemo. Pred njihovo izvedbo organiziramo sestanke dijakov in staršev s predstavniki turističnih agencij, da se o vsem natančno dogovorimo. Po izvedbi strokovnih ekskurzij le-te na sestanku analiziramo in ugotavljamo, kaj lahko naslednje leto še izboljšamo. Dijaki so nad ekskurzijami običajno navdušeni, saj spoznajo nove zanimive kraje, različne kulture, običaje in navade ter se urijo v tujih jezikih.

V šolskem letu 2023/24 se lahko dijaki drugega in tretjega letnika prijavijo na ekskurzije: v Madrid, na Majorko, Malto, v Provanso z Azurno obalo, na Sicilijo, Škotsko, v Švico, na Tenerife, v Toskano in Cinque Terre ter smučarski tabor v Mokrinah. Izpeljali bomo tiste ekskurzije, za katere bo dovolj zanimanja.

Svetina – geografsko-naravoslovna in spoznavna dneva za 1. letnik

Za dober uvod v šolanje na I. gimnaziji v Celju poskrbimo že v prvi polovici septembra, ko organiziramo preplet strokovnih vsebin z druženjem in spoznavanjem dijakov. Prvi dan je namenjen geografskemu terenskemu delu (proučevanje zemeljskega površja, vremena in naselja) in sproščenemu večernemu druženju, drugi dan pa potekajo terenske vaje z biološkimi in kemijskimi vsebinami.

Dostopnost