Timsko poučevanje

Projektni tim deluje v okviru Šolskega razvojnega tima (ŠRT). Predstavlja utečeno obliko dela na šoli, ne pa prioritete šole, kot je bilo na začetku zastavljeno.

Vsako šolsko leto sodelavcem predstavimo program dela za tekoče šolsko leto, skupaj kritično vrednotimo lastno delo, vsi profesorji se povezujemo s kolegi znotraj enega ali več predmetov. Takšne oblike dela so koristne za dijake in profesorje, saj se od kolegov veliko naučimo in se uspešno dopolnjujemo, tudi s predstavitvami primerov dobre prakse.

Redno sodelujemo s skrbnicami, se udeležujemo seminarjev v okviru Zavoda za šolstvo v Ljubljani, z vsebinami seznanjamo sodelavce in koordiniramo delo v tesni povezavi z vodstvom šole.

Dostopnost