Svetovalna služba

Telefon: 03 428 65 57
E-pošta: svetovalna@prvagim.si

Šolska svetovalna služba

V šolski svetovalni službi I. gimnazije v Celju sva zaposleni psihologinji Lea Gornjak in Martina Šmid.

Osebne težave

Temeljni namen svetovalne službe je prisluhniti dijakom in dijakinjam ter jih poskušati razumeti. Vsak izmed nas potrebuje bližnjega, ki nas bo razumel. To nam daje občutek sprejetosti in odžene osamljenost. Ko najboljša prijateljica ni na voljo, ko šola zahteva preveč, ko starši ne razumejo, ko vsaka naslednja zahteva predstavlja kapljo čez rob tistega, kar še lahko zdržite, in ko se zdi, da ne morete več naprej, morda niti ne želite več poskušati … V trenutkih takšnega počutja in videnja življenja je vsekakor smotrna odločitev obiskati svetovalno službo. Obljubiva, da ne bova »prali možganov«, bova pa prisluhnili in poskušali razumeti. Lahko pomagava organizirati misli, v katerih se velikokrat prepletajo vzroki problemov s potencialnimi rešitvami, in seveda močna čustva, ki včasih onemogočajo kakršnokoli dejavnost, naj gre za učenje ali za druženje s prijatelji. Komunikacija in želja po spoznavanju sebe sta dva dejavnika napredka k osebnostni zrelosti, ki nam pomaga do uspehov na različnih življenjskih področjih. Poleg svetovanja dijakom svetujeva tudi staršem in profesorjem.

Vpis na I. gimnazijo v Celju

Šolska svetovalna služba vodi vpisni postopek devetošolcev in drugih dijakov na gimnazijo. Z vprašanji se lahko obrnete na naju, več informacij o vpisu v prvi letnik pa najdete na naslednji povezavi: https://www.prvagim.si/vpis-na-i-gimnazijo-v-celju.html.

Vpis gimnazijcev na fakulteto

Vse dijake četrtega letnika vljudno vabiva na pogovor o nadaljevanju njihove izobraževalne poti. Pogovorili se bomo o postopku vpisa na fakulteto in vam svetovali pri izbiri študija.

Pomembnejše spletne strani:

Če imate kakršnokoli drugo vprašanje oziroma bi naju preprosto želeli spoznati, se oglasite v najini pisarni. Dobrodošli.

Dostopnost