Svetovalna služba

Telefon: 03 428 65 57
E-pošta: svetovalna@prvagim.si

Šolska svetovalna služba

V šolski svetovalni službi I. gimnazije v Celju so zaposlene psihologinje:

– Lea Gornjak,

– Martina Horvat in

– Suzana Makarić.

Duševno zdravje

Trenutno se nahajamo v času, ki predstavlja izziv za vse, tudi za mladostnike. Šolanje od doma, omejeno gibanje in druženje, negotovost ter hitre spremembe so spremenili naš vsakdan.

Zato je toliko bolj pomembno, da mladostniki skrbijo za dobro počutje vsak dan ter nekaj časa namenijo sprostitvi in prijetnim aktivnostim. Tukaj najdete: Deset idej, kako lahko mladostnik sam skrbi za dobro počutje.

Pri tem so na nekatere vidike lahko pozorni tudi starši in so mladim v oporo v težjih trenutkih. Kvalitetni medosebni odnosi s prijatelji in drugimi bližnjimi lahko mladostnike usmerjajo ter dajejo potrebno (po)moč, ko jo potrebujejo. Tukaj najdete: osem idej, kako lahko starši pomagajo mladostnikom v stiski.

Spodnje infografike lahko povečate na dnu strani, kjer so naložene kot pdf datoteke.

Osebne težave

Temeljni namen svetovalne službe je prisluhniti dijakom in dijakinjam ter jih poskušati razumeti. Vsak izmed nas potrebuje bližnjega, ki nas bo razumel. To nam daje občutek sprejetosti in odžene osamljenost. Ko najboljša prijateljica ni na voljo, ko šola zahteva preveč, ko starši ne razumejo, ko vsaka naslednja zahteva predstavlja kapljo čez rob tistega, kar še lahko zdržite, in ko se zdi, da ne morete več naprej, morda niti ne želite več poskušati … V trenutkih takšnega počutja in videnja življenja je vsekakor smotrna odločitev obiskati svetovalno službo. Obljubiva, da ne bova »prali možganov«, bova pa prisluhnili in poskušali razumeti. Lahko pomagava organizirati misli, v katerih se velikokrat prepletajo vzroki problemov s potencialnimi rešitvami, in seveda močna čustva, ki včasih onemogočajo kakršnokoli dejavnost, naj gre za učenje ali za druženje s prijatelji. Komunikacija in želja po spoznavanju sebe sta dva dejavnika napredka k osebnostni zrelosti, ki nam pomaga do uspehov na različnih življenjskih področjih. Poleg svetovanja dijakom svetujeva tudi staršem in profesorjem.

Vpis na I. gimnazijo v Celju

Šolska svetovalna služba vodi vpisni postopek devetošolcev in drugih dijakov na gimnazijo. Z vprašanji se lahko obrnete na nas.

Vveč informacij o vpisu v prvi letnik pa najdete na naslednji povezavi.

Vpis gimnazijcev na fakulteto

Vse dijake četrtega letnika vljudno vabiva na pogovor o nadaljevanju njihove izobraževalne poti. Pogovorili se bomo o postopku vpisa na fakulteto in vam svetovali pri izbiri študija.

Pomembnejše spletne strani:

Če imate kakršnokoli drugo vprašanje oziroma bi naju preprosto želeli spoznati, se oglasite v najini pisarni. Dobrodošli.

Priloženi dokumenti:

infografika_nasveti_za_mlade infografika_nasveti_za_starse infografika_tehnike_sproscanja_mladostniki
Dostopnost