Spoznavanje evropske raznolikosti in enakosti

V šolskem letu 2022/23 začenjamo s projektom Erasmus + ka122 (mobilnosti posameznikov in kratke izmenjave skupine učencev).

Projekt se vsebinsko ukvarja z državljansko vzgojo ter krepljenjem evropske ozaveščenosti in vrednot. Povezali smo se s šolami v petih evropskih državah (Španija, Francija, Nemčija, Madžarska, Srbija in Belgija), kjer bomo izvedli naslednje mobilnosti:

6 enomesečnih mobilnosti za dijake v Španiji, Franciji in Nemčiji:

Objavljen razpis: https://www.prvagim.si/glavno/razpis-za-prijavo-na-enomesecno-solanje-preko-erasmus-projekta

1 kraktotrajno mobilnost za skupino dijakov v Bruslju,

10 enotedenskih sledenj na delovnem mestu za učitelje v Španiji, Franciji, Nemčiji, Srbiji in na Madžarskem.

 

Koordinatorici projekta: Andrejka Lorenčak in Nataša Peunik

Dostopnost