Literarni list Fedra

FEDRA je ime, ki vključuje dve dejavnosti na področju naše šolske kulture: literaturo in gledališče.

Že od leta 2000 izdajamo šolski literarni list Fedra (pohvaliti se moramo, da smo bili na festivalu vzgoje in izobraževanja nagrajeni kot najboljše srednješolsko literarno glasilo v Sloveniji). Vsako leto v glasilu objavljajo svoje pesmi, prozna dela in drame mladi literati – dijaki naše gimnazije, ki literarno resno ustvarjajo, saj moč in kvaliteta njihovih del segata visoko. V šolskih klopeh I. gimnazije v Celju so nekoč sedeli tudi danes zelo znani slovenski klasični pisci: Anton Aškerc, Matej Bor, Karel Destovnik – Kajuh, Vladimir Levstik, Anton Novačan, Anton Martin Slomšek, Jovan Vesel – Koseski.

V zadnjih nekaj letih delovanja literarnega krožka lahko omenimo Roka Vahterja; kot dijak tretjega letnika naše gimnazije je leta 2011 osvojil prestižni naziv viteza poezije. Naj naštejemo še mlade avtorje, ki so v bližnji preteklosti zaključili šolanje pri nas in v času, ko so bili naši gimnazijci, izdali samostojne knjige: Tomaž Krajnc, Špela Medvešek, Sara Mergole in dijakinja 3. letnika Maja Ravnikar Zabukovšek.

Izpeljali smo tudi literarno-strokovne ekskurzije – ogledali smo si prostore Društva slovenskih pisateljev, prostore inštituta IRIU, Trubarjevo hišo v Ljubljani. Obiskali smo Univerzitetno knjižnico Maribor in vstopili v sobo, kjer hranijo slavno osebno knjižnico Rudolfa Maistra. V okviru teh ekskurzij smo si v SNG Maribor ogledali tudi dramo Draga Jančarja Veliki briljantni valček.

V okviru kulturnega maratona na šoli poteka literarni dogodek »Fedrovanje«, ki združuje mlade pisce – s predstavitvijo svojih del praznujemo slovenski kulturni praznik, se družimo in izvemo kaj novega na literarnih delavnicah. Na srečanje smo v preteklih letih povabili srednješolske literate z različnih šol celjske regije (družili smo se z mladimi pisci z Gimnazije Celje – Center, s pisci z Ekonomske šole Celje, Šolskega Centra Celje, Šolskega centra Rogaška Slatina in Šolskega centra Šentjur). Leta 2014 smo izpeljal tudi srečanje z gimnazijci z Zvezne realne in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu – zdaj lahko rečemo, da smo prestopili meje …

Sodelujemo še v projektu »Povabimo besedo«; izvaja ga Društvo slovenskih pisateljev in vsako leto povabimo v goste nekoga izmed znanih slovenskih ustvarjalcev. Gostili smo že: pesnika Iva Stropnika, kritika, esejista in pesnika Zorana Pevca, pesnico in pisateljico Vido Mokrin-Pauer.

Sodelovali smo tudi na Pesniških olimpijadah na Koroškem, na Mladih rimah v Ljubljani, objavljali pesmi v rubrikah za mlade v revijah Vsesledje in Vpogled in v reviji za odrasle Lirikon. Na 14. mladi Vilenici pa sta se s svojo poezijo odlično predstavila Tadej Počivavšek in Sabrina Zavšek. Sabrina je še posebej navdušila žirijo in prejela mednarodno nagrado za uglasbitev avtorske pesmi Najina uspavanka.

Fedra 11–13, ki je izšla februarja 2015, pa je osvojila nagrado za najboljši literarni list v kategoriji srednjih šol in gimnazij v Sloveniji. Na razpis se je odzvalo šest gimnazij oz. srednješolskih centrov, naša šola je s pestrostjo, izvirnostjo in kvaliteto prepričala komisijo.

Nagrado je podeljeval Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) v okviru Roševih dnevov 2015, prevzeli smo jo v Osrednji knjižnici Celje, kjer je 18. marca 2015 potekala podelitev literarnih nagrad. Pri izbiranju je bila komisija pozorna na posamezne šolske literarne liste in posebne  literarne dosežke. Kriteriji, ki so jih vodili, so: pestrost književnih zvrsti in vrst (rezultat kvalitetnega pouka besedilnih vrst in dela v delavnici ustvarjalnega pisanja), pregledna urejenost lista, pristnost dijaškega izraza, jezikovna skrbnost, likovna in grafična podoba lista, učinkovito organiziran uredniški odbor, obvezni podatki v kolofonu, lektoriranje in navsezadnje ekološka utemeljenost izdajanja glasil na fizičnem papirju.

S skupnim delom smo ustvarili bogat gimnazijski almanah, zato z veseljem objavljamo utemeljitev nagrade in v nadaljevanju nagrajeno številko, ki jo lahko prelistate:

»Fedra je dobro mentoriran srednješolski literarni almanah z večletno tradicijo. Trojna številka 11–13 predstavlja najboljše stvaritve, ki so bile napisane v okviru kulturnih prireditev Fedrovanja 2013 in 2014 pod vodenjem številnih mentorjev, ter objavlja tudi avtorska dela dijakov, nastala v sodelovanju s celovško slovensko gimnazijo, in prispevke z literarnih delavnic (primeri konstruktivističnih pesmi).«

Trenutno naše literarno ustvarjanje spi zimsko spanje, a nekega dne se bomo prebudili in znova pokazali, kaj znamo in zmoremo.

Priloženi dokumenti:

Literarni list Fedra 2013 Literarni list Literarni list Fedra 2015 Nagrada za najboljši literarni list
Dostopnost