Tekmovanje iz zgodovine

»Tisti, ki se ne spominjajo preteklosti, so obsojeni, da jo še enkrat doživijo.«

(George Santayana)

 

Zgodovina je največkrat predstavljena kot skupek suhoparnih podatkov in letnic. V resnici jo gradijo izkušnje, vedenja in čustvovanja ljudi v preteklosti, ki so neposredno pripomogli k nastanku današnje družbe. Zdi se, da današanja družba rada pozablja, kaj jo je ustvarilo, zato želi preteklost čim prej pozabiti.

Dijaki I. gimnazije v Celju se udeležujejo tekmovanja že od samega začetka, torej od leta 2000, ko tekmovanje še ni bilo organizirano na državnem nivoju. Prvo državno tekmovanje je bilo leta 2002 v Slovenj Gradcu. Organizacijo in izvedbo je prevzelo Društvo učiteljev Slovenije.

Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev je praviloma namenjeno dijakom gimnazij, udeležijo se ga lahko tudi dijaki srednjih tehničnih šol, vendar z drugačnimi nalogami. Tekmujejo lahko dijaki vseh letnikov.

Priprave potekajo individualno, od jeseni do tekmovanja (marca). Šolsko tekmovanje se izvede ob koncu koledarskega leta. Najboljši trije na šolskem tekmovanju zastopajo šolo na državnem tekmovanju. To tekmovanje poteka v dveh delih, najprej individualno s pisnim preizkusom znanja in nato z ekipnim terenskim delom.

Na tekmovanju dijaki dokazujejo sposobnost analiziranja, razumevanja, interpretiranja virov in procesov določenega zgodovinskega obdobja, sposobnost timskega dela, terenske orientacije in analiziranja materialnih virov na terenu.

Teme tekmovanja so vezane na učni načrt, poudarjeni so predvsem pomembni zgodovinski dogodki, pojavi ali procesi v slovenski zgodovini (Rimljani na Slovenskem, Slovenci v prvi jugoslovanski državi).

 

Do šolskega leta 2020/2021 je bilo izvedenih 18 tekmovanj. Izvedba tekmovanja v letu 2019 zaradi epidemiološke situacije ni bila mogoča. Udeležba na tekmovanjih je vedno številčnejša, v letu 2018/2019 se je tekmovanja udeležilo kar 61 gimnazij in tehničnih šol.

Naši najuspešnejši dijaki so Benjamin Maček, Luka Vlaović, Maja Lebeničnik, Kim Satler, Eva Šuler, Eva Šket, Lucijan Zalokar, Jošt Gerl Yoshinaka, Ines Polak, Matija Cvikl, Veronika Petelinšek in Pina Držan. Do zdaj smo osvojili 11 srebrnih in 5 zlatih priznanj.

Vsem dijakom iskreno čestitamo!

Dostopnost