Trajnostni razvoj

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj prednostno vključujeta spoštovanje občečloveških vrednot, dejavno državljanstvo, medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost, ohranjanje narave in varovanje okolja (ekološko ozaveščenost in odgovornost), kakovostno izobraževanje v spodbudnem delovnem in učnem okolju, kakovostne medosebne odnose, razvoj socialnih kompetenc (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje …), zdrav življenjski slog, krepitev zdrave samozavesti in samopodobe, kakovostno preživljanje prostega časa, razvijanje podjetnosti kot prispevka k razvoju družbe in okolja ter spoznavanje različnih področij kulture in spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnosti.

Ena izmed prednostni nalog šole je vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. Živimo v zelo potrošniško naravnani družbi. Naš glavni cilj je poudariti pomen krožnega gospodarstva. To pomeni delovati v smeri zmanjševanja vseh »mogočih« odpadkov, razmišljati o možnostih ponovne uporabe surovin in o recikliranju. Z našimi aktivnostmi in nalogami želimo, da bi bili dijaki korak naprej in bi že pri svojih nakupih razmišljali o odpadkih.

Trajnostni razvoj lahko dosežemo samo, če stopimo vsi skupaj. Potrudimo se vsak zase ter vsi skupaj in postanimo trajnostno naravnana družba.

Glavne cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj najdete na povezavi:

https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/vzgoja-in-izobrazevanje-za-trajnostni-razvoj-kazipot-vitr-za-2030/

22. marec – ob svetovnem dnevu voda

 

https://sdzv-drustvo.si/wp-content/uploads/2023/03/svetovni-dan-voda-pospesimo-spremembe.pdf

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je po vsem svetu namenjen ozaveščanju ljudi o pomembnosti vode za življenje na Zemlji in poudarjanju pomena trajnostnega upravljanja vodnih virov. Letošnji dan se osredotoča na reševanje vodne in higienske krize in z geslom Pospešimo spremembe ljudi poziva, naj storijo vse, kar lahko, da bi ju pomagali rešiti.

»BODI SPREMEMBA, KI JO ŽELIŠ VIDETI V SVETU!«

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf

Na spletni strani Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, boste našli veliko zanimivega in uporabnega, od aktualnih projektov do poročil. Povezave:

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/podnebni-meni-spodbujanje-nizkoogljicne-pridelave-in-potrosnje-hrane/

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2021/09/Podnebni-meni-Umanotera.pdf

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2021/11/Babicina-podnebna-kuharica.pdf

Povezava do platforme Evropske komisije za izobraževanje o trajnosti:

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/

 

Dostopnost