Trajnostni razvoj

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj prednostno vključujeta spoštovanje občečloveških vrednot, dejavno državljanstvo, medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost, ohranjanje narave in varovanje okolja (ekološko ozaveščenost in odgovornost), kakovostno izobraževanje v spodbudnem delovnem in učnem okolju, kakovostne medosebne odnose, razvoj socialnih kompetenc (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje …), zdrav življenjski slog, krepitev zdrave samozavesti in samopodobe, kakovostno preživljanje prostega časa, razvijanje podjetnosti kot prispevka k razvoju družbe in okolja ter spoznavanje različnih področij kulture in spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnosti.

Trajnostni razvoj lahko dosežemo samo, če stopimo vsi skupaj. Potrudimo se vsak zase ter vsi skupaj in postanimo trajnostno naravnana družba.

Glavne cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj najdete na povezavi:

https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/vzgoja-in-izobrazevanje-za-trajnostni-razvoj-kazipot-vitr-za-2030/

Na spletni strani Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, boste našli veliko zanimivega in uporabnega, od aktualnih projektov do poročil. Povezave:

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/podnebni-meni-spodbujanje-nizkoogljicne-pridelave-in-potrosnje-hrane/

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2021/09/Podnebni-meni-Umanotera.pdf

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2021/11/Babicina-podnebna-kuharica.pdf

Povezava do platforme Evropske komisije za izobraževanje o trajnosti:

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/

 

Dostopnost