Šolski sklad Od nas za nas

Šolski sklad I. gimnazije v Celju Od nas za nas v šolskem letu 2023/2024

Namen šolskih skladov je pridobivanje sredstev za dejavnosti, ki niso financirane iz javnih sredstev, so pa v programu vzgojno-izobraževalnega dela šole. Tudi Šolski sklad I. gimnazije v Celju sledi temu cilju.

Šolski sklad sredstva pridobiva s prostovoljnimi prispevki staršev, ki dvakrat na leto prejmejo položnico za plačilo 25 evrov. Poleg sredstev, ki jih v sklad prispevajo starši s plačilom obeh obrokov, poskušamo vsako leto pridobiti donacije tudi iz drugih virov.

Program dela šolskega sklada za vsako šolsko leto sprejema Upravni odbor šolskega sklada. Za aktualno šolsko leto smo ga potrdili na sestanku 19. oktobra 2023.

V letošnjem šolskem letu bomo pridobljena sredstva porabili za:

  • zviševanje standarda pouka (naravni govorci pri pouku angleščine, nemščine, francoščine in španščine),
  • financiranje kulturne, umetniške, športne, razvojne, raziskovalne in podjetniške dejavnosti (Top Classic, Kulturni maraton, pevski zbor …),
  • nakup nadstandardne opreme (informacijsko-komunikacijska tehnologija, avdio-video oprema, didaktična sredstva in pripomočki),
  • financiranje dejavnosti, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (npr. tematska predavanja),
  • obogatitev strokovne in leposlovne literature,
  • nakup jabolk za dijake.

Zbrana sredstva namenimo tudi dijakom iz socialno manj spodbudnih okolij za dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem obveznega programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev.

Pri premagovanju socialnih težav dijakov so nam v veliko pomoč botri, ki so pripravljeni pomagati dijakom v finančni stiski. Koordinatorja med botri in dijaki sta gospod ravnatelj, dr. Anton Šepetavc, in predsednica UOŠS, Vesna Gubenšek Bezgovšek (vesnagb@prvagim.si).

Šolski sklad je pomemben organ šolske skupnosti, ki povezuje zaposlene, starše in krepi zavest o pomembnosti sodelovanja ter skrbi za nadstandard naših dijakov. Člani Upravnega odbora šolskega sklada porabo sredstev skrbno načrtujemo in z njimi gospodarno ravnamo.

Staršem in drugim donatorjem se že vnaprej iskreno zahvaljujemo za vse prispevke, s katerimi spodbujate ustvarjalnost, športne in druge zmožnosti ter našim dijakom omogočate razširjati obzorja. Zelo veseli pa bomo tudi vsakega novega botra, saj nas socialne stiske ambicioznih mladostnikov ganejo.

Člani Upravnega odbora šolskega sklada:

  • predstavniki šole: Vesna Gubenšek Bezgovšek (predsednica), Lea Gornjak (namestnica predsednice), Darinka Časl in Branko Bezgovšek,
  • predstavniki staršev: Saša Kosi, Špelca Mežnar in Aleksandra Lampret Senčič.

 

Dostopnost