Knjižnica

I. gimnazija v Celju
Šolska knjižnica
Kajuhova 2
3000 Celje

Tel.: 03 62 023 62
Fax: 03 428 65 59
e-pošta: knjiznica@prvagim.si

Knjižničarka:
Bernarda Trdin, prof.
e-pošta: bernarda.trdin@guest.arnes.si

Delovni čas:
ponedeljek–petek: od 7.00 do 14.30

Knjižnični red

1. Delovni čas
Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.30.

2. Članstvo, članska izkaznica, pravila
Ob vpisu na I. gimnazijo v Celju vsak dijak postane član šolske knjižnice. Člani knjižnice so tudi vsi zaposleni v šoli. Uporabniki knjižnice ne plačujejo članarine, gradivo si izposojajo brezplačno.
Vsak uporabnik knjižnice prejme člansko izkaznico. V primeru, da jo je pozabil, mora pokazati osebni dokument. Knjižnica je namenjena branju, učenju, delu z računalnikom, iskanju gradiva in drugih informacijskih virov. V knjižnici morata biti mir in tišina, prepovedana je tudi uporaba mobilnih telefonov.
Vstop v knjižnico je dovoljen le brez vrhnjih oblačil, torb in dežnikov. Uporabniki jih lahko odložijo ob vhodu. V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače. Zadrževanje v knjižnici brez vednosti knjižničarke ni dovoljeno.
Uporabniki morajo upoštevati knjižnični red. V primeru kršitev lahko knjižničarka uporabniku za določeno časovno obdobje prepove vstop v knjižnico.

3. Izposojevalni roki
Rok izposoje na dom za knjižnično gradivo je 14 dni. V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničarka časovni rok izposoje primerno skrajša.
Uporabniki šolske knjižnice si lahko naenkrat izposodijo neomejeno število različnih enot knjižničnega gradiva. Knjižničarka ima pravico omejiti število izposojenega gradiva, če gre za posebej iskano gradivo.
Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

  • referenčno gradivo (leksikoni, enciklopedije, atlasi …),
  • neknjižno gradivo (CD-ji, CD-ROM-i, videokasete, zvočne kasete),
  • serijske publikacije,
  • polpublikacije (maturitetne, raziskovalne in diplomske naloge).

To knjižnično gradivo si je izjemoma mogoče izposoditi za uporabo pri pouku oz. za fotokopiranje v šolski fotokopirnici, z upoštevanjem avtorskih pravic.
Dijaki zaključnih letnikov morajo gradivo vrniti do zaključka pouka.
Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si to gradivo lahko izposodijo tudi za čas počitnic po dogovoru s knjižničarko.
Dijaki (razen zaključnih letnikov) si lahko izposodijo gradivo za čas počitnic po dogovoru s knjižničarko.
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

4. Odškodnina za poškodovano in izgubljeno gradivo
Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim oziroma poravnati stroške, ki so nastali ob poškodbi ali izgubi gradiva.

5. Uporaba računalnikov
Pred uporabo osebnih računalnikov, ki so namenjeni za delo in poizvedovanje po spletu, so uporabniki dolžni obvestiti knjižničarko. Čas uporabe računalnika je omejen.
Na računalnikih v knjižnici ni dovoljeno:

  • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih,
  • pregledovanje spornih strani (pornografija, teroristične strani …),
  • vnašanje osebnih podatkov.

Za obiskovanje spornih strani ni nobenega opravičila. Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico dostopa do spleta.

6. Določila za strokovne kabinetne knjižnice
Gradivo strokovnih kabinetnih knjižnic je namenjeno strokovnemu delu profesorjev. Hrani se v predmetnih kabinetih. Vsak aktiv ima strokovno knjižnico, za katero izbere varuha. Varuh je zadolžen za pregled nad izposojo in za iskanje založenega gradiva strokovne knjižnice. Izposojevalni roki v strokovnih kabinetnih knjižnicah so interno določeni.

7. Učbeniški sklad
Dijaki I. gimnazije v Celju si lahko izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada in plačajo izposojevalnino. Delovni učbeniki in delovni zvezki niso vključeni v sklad. Dijaki morajo gradivo vrniti do zaključka pouka.

Celje, september 2020

Vodja šolske knjižnice:
Bernarda Trdin, prof.

Ravnatelj:
dr. Anton Šepetavc, prof.

Dostopnost