Tekmovanja iz biologije

Tekmovanje se deli v dve težavnostni skupini. Dijaki prvega in drugega letnika tekmujejo na določeno temo, pri dijakih tretjega in četrtega letnikih pa so naloge iz celotnega programa srednješolske biologije in priporočene literature. Tekmovanj se udeležujemo vsako leto in dijaki dosegajo zelo dobre rezultate na državnem nivoju. Od leta 2002  smo osvojili 79 zlatih in 89 srebrnih priznanj. Prva mesta so osvojili: Tea Romih (2006), Nina Hartman (2008), Jure Črepinšek (2011), Anže Godicelj (2011, 2012 in 2013), Lara Anja Lešnik (2013), Ana Haložan Vasle (2015) in Leon Rojk Štupar (2016, 2019).

Dijaki Žiga Samsa, Tea Romih, Jure Črepinšek, Eva Slapnik, Maša Smajila in Urh Šarlah, ki so se uvrstili na olimpijado, so bili uspešni, vendar so žal za las zgrešili bronasto medaljo. V šolskem letu 2009/2010 je bronasto priznanje osvojila Iva Jurov,  Anže Godicelj  pa je bronasto priznanje na mednarodni biološki olimpijadi osvojil kar dvakrat, prvič v Singapurju v šolskem letu 2011/2012 in drugič v Bernu v Švici v šolskem letu 2012/2013. Jan Gojznikar je v letu 2013/2014 na biološki olimpijadi na Baliju osvojil bronasto medaljo. V šolskem letu 2016/2017 se je biološke olimpijade v mestu Coventry v Veliki Britaniji udeležila Maša Smajila. V šolskem letu 2017/2018 je Tim Završek osvojil bronasto priznanje na olimpijadi v Teheranu (Iran). Anamarija Mežnar je na Mednarodni biološki olimpijadi IBO 2020 osvojila bronasto medaljo.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Namen tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni je razširiti poznavanje vzrokov za nastanek te bolezni, poteka in zdravljenja bolezni ter hkrati tudi osveščanje dijakov, koliko zdrav način prehranjevanja in aktivnosti doprinesejo k ohranjanju zdravja.

Vsako leto se dijaki prvih in drugih letnikov množično udeležijo šolskega tekmovanja, na državno pa se uvrstijo trije najboljši. Od leta 2002 smo osvojili 27 zlatih in 27 srebrnih priznanj.

Tekmovanje iz poznavanja flore

Botanično društvo Slovenije že od leta 2003 organizira tekmovanje iz poznavanja flore v Sloveniji na državnem nivoju. Zaradi zelo specializiranega znanja tekmujejo le najbolj strokovno podkovani dijaki srednjih šol in učenci višjih razredov osnovnih šol. Tekmovanje je organizirano v dvojicah, torej vsako ekipo sestavljata po dva tekmovalca, ki se z drugimi pomerita v prepoznavanju in določanju višjih rastlin in izdelovanju herbarija.

Dijaki naše gimnazije so na teh tekmovanjih zelo uspešni. Državni prvaki so postali Leon Novak in Jure Črepinšek (2010),  Jan Gojznikar in Pia Klančar (2013) ter Žiga Kreča in Katarina Drame (2014). Državni podprvaki pa  Matic Mirt in Jure Žnidarec (2010), Anže Žerdoner Čalasan in Jure Črepinšek (2011) ter Jan Gojznikar in Pia Klančar (2012).

V šolskem letu 2020/2021 so dijaki (ekipno) osvojili dve srebrni priznanji: Luka Jeršič in Lara Krivec, Vita Peserl in Jan Bajc. V šolskem letu 2021/2022 pa so dijaki osvojili 3 zlata priznanja in eno srebrno. Luka Jeršič in Andraž Šošterič sta postala državna prvaka, zlato priznanje pa so ekipno osvojili: Aneja Kanjir, Lara Krivec, Vita Peserl in Jan Bajc. Srebrno priznanje sta osvojila Zala Velenšek in Luka Pevec.

Tekmovanje Ekokviz za srednješolce

Tekmovanje Ekokviz za srednješolce smo na šoli začeli izvajati v šolskem letu 2015/2016. S tekmovanjem skušamo dijakom razširiti vpogled v ekološko problematiko in jo aktualizirati. Želimo, da bi srednješolci ob zbranem gradivu pridobili novo znanje in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava.

Tekmovanje poteka na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno-tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih ter splošnih gimnazij. Dijaki na šolskem tekmovanju pišejo test, trije prvouvrščeni se uvrstijo na državno tekmovanje v ekoznanju. Tekmovanja se udeležujemo od leta 2015/2016. V tem obdobju smo osvojili 6 zlatih in 4 srebrna priznanja. Državni prvaki so postali Andraž Kukovičič (2015/2016), Frenk Dragar (2017/2018) in Gregor Gros (2018/2019).

Dostopnost